Subsea næringslivsdag

Avgangsstudentene ved Bachelorstudiet Undervannsteknologi - drift og vedlikehold inviterer til Subsea næringslivsdag fredag 6.november. Hensikten er særlig å skape en kontaktflate mellom studenter og bedrifter med tanke på den obligatoriske bacheloroppgaven og fremtidige jobbmuligheter.

Published: 27 October 2009
Sted: Høgskolen i Bergen, avd. Straume. Smålonane 12 - 14
Tid: 06.11.2009 kl. 12:00 - 14:00

Påmelding innen torsdag 5.november klokken 12.00
 
 
 
Agenda
 
 
 
12.00 Studentene ønsker velkommen
 
 
 
 
Studentenes kompetanse
Presentasjon av studieprogrammet Undervannsteknologi - drift og vedlikehold. Hva kan studentene bidra med i forbindelse med bacheloroppgaver og som potensielle arbeidstakere? Ragnar Gjengedal, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.
 
 
 
12.20 Bedriftserfaringer
 
Fjell Industries forteller om sin erfaring ved å samarbeide med studenter i forbindelse med bacheloroppgave. Fjell Industries har hatt samarbeid med studenter som har skrevet bacheloroppgave på vegne av bedriften. Våren 2009 vant to studenter Frank Mohn stipend etter å ha gjort en bacheloroppgave for Fjell Industries.
 
 
En bedrift forteller om sin erfaring ved å ha undervannsteknologi studenter i praksisopphold i sin bedrift.
 
 
12.40 Møte mellom student og bedrift
Samtaler mellom bedrifter og studenter i forhold til utforming og skriving av bacheloroppgave.
 
 
14.00 Slutt
   
 
 
Det serveres frukt, kaffe, te og mineralvann 
 
Ved sprørsmål kontakt gjerne tillitsvalgte for avgangsstudentene; Charlotte.Lyssand.Molland@stud.hib.no, telefon 48 100 551, eller Trude.Solsvik@stud.hib.no. telefon 990 166 03 
 
   
- Muligheter for bedriftene
Alle avgangsstudentene ved undervannsteknologistudiet skal skrive bacheloroppgaver i løpet av vårsemesteret 2010.

Bedrifter som ønsker å diskutere en mulig oppgave er velkommen til Subsea næringslivsdag. Dette kan være en ide man er interessert i å få utredet i en konseptstudie eller forprosjekt, et spørsmål man ønsker besvart gjennom analyse, eller en konkret prosjektskisse.

Veiledere fra Høgskolen i Bergen kan bidra til å definere en konkret problemstilling i samarbeid med bedrift og student. Under Subsea næringslivsdag vil Førsteamanuensis Ragnar Gjengedal og Førstelektor Leif Stokke være til stede på vegne av Høgskolen.

Bedrifter som bidrar i forbindelse med bacheloroppgaver kan ha stor nytte av dette. For bedriften kan en oppgave resultere i bevisstgjøring og nyttig informasjon om virksomheten, med klare konklusjoner og anbefalinger.

I forbindelse med oppgaveskriving har studentene en veileder ved Høgskolen i Bergen, i tillegg til en mentor i bedriften. Arbeidet med bacheloroppgaven omfatter for studenten rundt 400 arbeidstimer.

- Unik utdanning
Bachelorstudiet Undervannsteknologi er en unik utdanning, den eneste subsea-spesifikke bachelorutdanningen i Norge. Studieprogrammet har en fagkombinasjon spesielt rettet mot drift og vedlikehold innen oljevirksomheten.

I løpet av utdanningen har studentene vært innom generelle ingeniørfag innen maskin, elektro, automasjon og instrumentering. I tillegg har studentene spesifikk kunnskap innen undervannsteknologi, brønnteknologi, drift og vedlikehold, logistikk og innkjøp, oljehydraulikk, og tetninger, koblinger og ventiler. Alle studentene har også gjennomført praksisperioder i bedrift, og har slik fått verkstedserfaring.
 
Arrangementet gjennomføres i samarbeid med NCE Subsea