Enestående profileringsmuligheter

NCE Subsea arbeider blant annet for å bedre medlemmer og partneres markedsposisjon. I den anledning har vi innledet samarbeid med tre markedsaktører, hvor det gis mulighet for at klyngen kan fremstå mer samlet for omverdenen i 2010.

Published: 8 October 2009
Klyngens aktører har ingen forpliktelse til å delta med annonse i disse publikasjonene, men oppfordres til dette av NCE Subsea. Alle publikasjonene NCE Subsea har inngått avtale med vil ha en eller flere artikler om klyngen, dens bedrifter og aktiviteter.

Norway Exports Oil&Gas 2010 er en publikasjon som utgis av Findexa og er Norges offisielle publikasjon(er) for promotering av norsk næringsliv og forskning. Publikasjonen retter seg mot et internasjonalt olje og gass publikum. Distribusjon skjer gjennom Innovasjon Norges stands på internasjonale messer, deres utekontorer og ambassader og konsulater, samt annonsører. Publikasjonen distribueres over en periode på ett år. Alle medlemmer og partnere i NCE Subsea vil få rabatt ved annonsering. Til flere som deltar, til større vil rabatten bli. >> Se vedlagt informasjonsbrev.
 
TEMA er en publikasjon som leveres som innstikk i Teknisk Ukeblad. Den retter seg mot et nasjonalt teknisk publikum. Teknisk Ukeblad har ca 285.000 lesere hver uke, hvorav 93.000 teknologer og 78.000 ledere. I forbindelse med Underwater Technology Conference (UTC) 21. ? 22. april 2010 vil NCE Subsea i samarbeid med Magnet Media gi ut et eget nummer av TEMA med fokus på subsea klyngen i Hordaland. Denne utgaven av TEMA vil bli trykket i minimum 110.000 eksemplarer. Utgaven vil være eksklusiv for NCE Subseas medlemmer og partnere. Annonser/redaksjonelle annonser selges til sterkt reduserte priser. >> Se vedlagt informasjonsbrev.
 
Offshore er et verdensledende Olje og Gass tidsskrift med mer en 44.000 abonnenter over hele verden. Ca 90% av dem er ledere og/eller teknisk personale. Mer enn 11.000 av dem jobber innen subsea. NCE Subsea har inngått avtale med PennWell om å lage et fokusmagasin til Offshores utgave som vil bli distribuert på ONS og Rio Oil&Gas i 2010. Offshore vil i fokusmagasinet skrive en rekke redaksjonelle artikler om bedrifter og teknologier i klyngen. Annonser selges til sterkt reduserte priser. >> Se vedlagt informasjonsbrev.
 
En bred deltakelse fra aktører i klyngen vil gi enda mer tyngde i budskapet om at det er et verdensledende miljø i undervannsteknologi i Bergensregionen og at industriklyngen er ?The Future of Solutions?.