Internasjonalisering av arbeidsmarkedet - utfordringer ute og hjemme

NCE Subsea inviterer til Internasjonal KompetanseArena med tema: Internasjonalisering av arbeidsmarkedet - utfordringer ute og hjemme.

Published: 5 October 2009
 
Seminaret gir deg kunnskap om: internasjonal bemanning, hvordan ta vare på utenlandsk arbeidskraft i din bedrift, kunnskapssenter og prosjekter som kan bistå din bedrift.
 
 
 
Program
11.45
Registrering
12.00
Lunsj serveres
12.15
Kompetanseutvikling og kompetansestyring - suksessfaktorer i fremtidige internasjonale olje og maritime markeder. Gunnar Knudsen, Daglig leder i OilComp AS
13.00
Presentasjon av Center for International Competence (CIC) i Stavanger. Hvilke utfordringer møter nordmenn i utlandet og arbeidsimmigranter i Norge? Jennifer Teague, Høgskolelektor BI Stavanger og leder ved CIC
14.15
Kaffepause
14.30
Internasjonalisering av arbeidsmarkedet. Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region. Presentasjon av funn fra FOU-prosjekt om NODE-klyngen. Knut Hidle, forsker ved Agderforskning
15.00
Internasjonal kompetanse og arbeidskraft. Utfordringer for regionen og tiltak. Cecilie Beate Wilson Ramstad, Bergen Næringsråd
15.25
Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser. Resultater fra prosjekt med erfaring fra 3 bransjer (finansiert av NHO, LO). Hans Christian Farsethås ved UiB Institutt for filosofi og førstesemester studier
16.00
Avslutning
 
 
 
Påmelding innen fredag 16. oktober
 
Deltagelse på seminaret er gratis.
 
Arrangører: