Live 2 Learn

Opplæringskontoret for Sotra og Øygarden er en privat stiftelse som er godkjent av Hordaland Fylkeskommune.

Published: 2 October 2009
Live2Learn (L2L) ble etablert i 2007 av FMC Technologies, Aker Solutions, Norske Ventiler, Karlsen & Sønn, Fjell Industries og AGR. I ettertid er flere bedrifter blitt medlem.

Vi har i utgangspunktet konsentrert oss om industrifagene plate, sveis, NDT, CNC, industrirørlegger, industrimekaniker, industrimontør, samt logistikkfaget. I tillegg følger L2L opp et par lærlinger i fjernstyrt undervannsteknologi (ROV).

Vårt hovedmål er å skaffe gode lærlinger samt følge dem frem til de får et fagbrev. I 2008 hadde vi 35 lærlinger, i år har vi over 50 lærlinger. Vi ønsker å være et opplæringskontor innen de fagene som bedriften har behov for. Dersom to bedrifter for eksempel ønsker lærlinger i havbunnsinstallasjoner kan vi finne gode kandidater og ta oppfølgingen av dem.

Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen. Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Daglig leder Grethe Bjorøy (kontakt@l2l.no).