Akustikk i Bergensregionen - hvor går vi?

NCE Subsea og the Michelsen Centre inviterer til temadag innen hydroakustikk fredag 20.november.

Published: 12 November 2009
 
Program
09.45 - 10.00
Registrering og kaffe
10.00 - 10.05
Introduksjon og velkomst
10.05 - 11.30
?Time reversal acoustics?. Foredrag ved Mathias Fink ved École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
11.30 - 11.45
Introduksjon til utstilling og posters
11.45 - 13.00
Lunsj og utstilling
13.00 - 15.00
Flere foredrag over tema ?samarbeid med akustikkgruppen ved universitetet?
 • Halvor Hobæk, tidligere professor ved ved Institutt for Fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
 • Odd Helge Gilja, Haukeland Sykehus
 • Egil Ona, Havforskningsinstituttet
 • Eivind Dahl, Christian Michelsen Research
 • Jan Arvid Ingulfsen, DOF Subsea
 • Per Lunde, Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen
15.00 - 15.20
Kaffe
15.20 - 16.00
Paneldebatt over tema ?Akustikk i Bergensregionen ? hvor går vi??
Paneldeltakere;
 • Per Lunde, professor ved akustikkgruppen, Institutt for Fysikk og Teknologi, UiB
 • Geir Anton Johansen, prodekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB
 • Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea
 • Eivind Dykesteen, Director Business Development, Roxar ASA
 • Tore Nepstad, administrerende direktør, Havforskningsinstituttet
 
Deltagelse på seminaret er gratis.
Påmelding innen tirsdag 17. november
 
 
Akustikkgruppen ved Universitetet i Bergen står ved en skillevei ettersom Prof. Halvor Hobæk nå går av og ny professor skal tilsettes. Akustikkgruppen har betydd mye for industrien i regionen, noe som vil gå fram av utstillingen der både prosjekter og produkter vil bli presentert.  Foredrag og paneldebatt vil drøfte akustikkgruppens framtidige rolle og samspillet mellom industri og universitet.

Det faglige hovedforedrag vil være ved verdens ledende ekspert på ?time reversal acoustics?. Fink oppfant denne metoden på 90-tallet og har siden perfeksjonert den og tatt den i bruk på stadig flere felter. Den går ut på å generere et ?akustisk speil? for tidsreversering av akustiske signaler og å benytte dette til å fokusere akustiske bølger ? en teknikk som kompenserer for inhomogeniteter og som utnytter multiple ekko til å bedre fokuseringen. Metoden har anvendelser blant annet innenfor medisinsk ultralyd og hydroakustikk ? blant annet til lokalisering av lydkilder.
 
 
Arrangører:
 
NCE Subsea Hydroakustikkgruppe
Michelsen Senteret
 
 
Invitasjon til utstilling

I forbindelse med seminaret ønsker vi å vise gode prosjekter og produkter som har tilknytning til akustikkmiljøet i Bergen. Deltakelsen er gratis og vi ønsker spesielt doktorgrads- og masterkandidater velkomne, gjerne med 'posters'.
 
Utstillingen vil bli dels i styrerommet ved CMR og dels i hallen utenfor. Det vil ikke fra vår side bli stilt stativer for plakater etc. til rådighet ? det må en evt. ta med selv.
 
Det vil bli adgang til opprigging fra kl. 08:00 på møtedagen.  
 
Frist for påmelding til utstilling - fredag 13. november.
>> Gå til påmeldingsskjema for seminar og utstilling
 
 
Vi kontakter utstillere for å avklare arealbehov, behov for møbler, veggareal, strøm og annet.