Klyngeinteresserte studenter

NCE Subsea gjennomfører en rekke aktiviteter som skal bidra til rekruttering av den kompetansen vi trenger for å videreutvikle klyngen og subsea industrien i Norge.

Published: 29 September 2009
Fredag 18.september fikk NCE Subsea besøk av nærmere 100 masterstudenter fra Norges Handelshøgskole (NHH). Studenter ved programmet 'Master in International Business' var invitert til Ågotnes for å lære mer om subsea industrien.

Daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, fortalte om hvordan klyngen har utviklet seg over de seneste år, og hvilke muligheter den synes å gi for videre utvikling og vekst for bedrifter i klyngen. Studentene fikk også en innføring i undervannsteknologi ved FMC Technologies, samt en omvisning på baseområdet ved Coast Center Base. 
 
Etter besøket har NCE Subsea fått henvendelser fra flere studenter som ønsker å skrive sin masteroppgave om subsea industrien. Vi er meget positiv til samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og vil legge til rette for at flere studenter skriver sine bachelor- eller masteroppgaver om klyngen.
 
 
Masterstudenter fra Norges Handelshøgskole besøkte NCE Subsea fredag 18.september 
 
 
 
Masterstudentene innen Strategi og ledelse fikk en innføring i undervannsteknologi ved FMC Technologies
- Muligheter for bedriftene
Bedrifter som bidrar i forbindelse med bachelor- og masteroppgaver kan ha stor utbytte av dette. For bedriften kan en oppgave resultere i bevisstgjøring og nyttig informasjon om virksomheten, med klare konklusjoner og anbefalinger.

>> Les mer; Masterstudenter skriver om klyngen

I noen tilfeller er det studenten som definerer oppgaven og tar kontakt direkte med aktuell bedrift. Utdanningsinstitusjonene formidler også kontakt med studenter dersom bedriften selv har definert et problemområde eller et spørsmål en ønsker svar på.

NCE Subsea jobber med å etablere et system for bedrifter å melde inn problemstillinger man ønsker belyst, eller oppgaver man ønsker satt ut til studenter på Bachelor eller Masternivå. NCE Subsea kan bidra til å etablere kontakt med Bachelor- og Masterstudenter innen Undervannsteknologi, Masterstudenter innen Innovasjon og Entreprenørskap, eller Masterstudenter innen International Business.

>> Les mer; Stor søknad til masterstudium innen undervannsteknologi
>> Les mer; NCE Subsea fokuserer på rekruttering og kompetanse

Bedrifter som har ideer eller spørsmål kan kontakte NCE Subsea prosjektleder for området Rekruttering og kompetanse, Alf Slinning ved Høgskolen i Bergen (aes@hib.no).