Venner over vannet

Norwegian Centers of Expertise Subsea (NCE Subsea) i Bergen fortsetter med å gi norsk subsearelatert utdanning et navn. Nå viser dansker og briter interesse. Det kan bety akademisk kvantesprang.

Published: 14 September 2009
- Vi har fått henvendelser fra både Offshore Center Danmark og National Subsea Research Insitute (NSRI) i UK (Subseasamarbeid mellom fire britiske universiteter, initiert av Subsea UK, red.), som begge ønsker å se nærmere på samarbeidsavtaler med både oss og flere andre norske universiteter, forklarer daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, til Oilinfo på Innovasjon Norges stand under Offshore Europe i Aberdeen.
 
- Det åpner for at vi kan søke om store prosjektmidler gjennom EU/EØS-organer, som har samarbeid på tvers av landegrenser som et minstekrav, legger han til.
 
Dette er vann på en allerede velsnurrende mølle for Olsen og resten av subseaentusiastene i Bergen, som i løpet av de siste årene har klart å etablere både Bachelor- og Mastergrad-programmer innen subseafaget.
 
God ansøkning
- Vi er meget fornøyde med det nye mastergrad-programmet, som vi åpnet to av i høst. Det ene er for Subsea Technology, med fokus på teknologi, og det andre er Subsea Innoasjon og entreprenørskap. Det kom 100 søkere til det første, hvorav 25 ble tatt opp, og 50 søkere til det andre, hvorav 14 ble tatt opp. Det er meget positive tall for første årets, smiler Olsen.
 
Nå kan potensielt nytt internasjonalt samarbeid gi det hele ekstra fart videre, da EU har betydelige midler å spytte i velbegrunnede prosjekter.
 
- Med de rette søknadene og prosjektene, kan man få prosjektmidler verdt flere million euro. Vi er berettiget til dette, sier Olsen. Slike summer er mer enn hva det norske Forskningsrådet kan stille med.
 
Samlet front
For NCE Subsea kan en slik avtale også understøtte deres visjon om bredere bransjesamarbeid og samkjøring på tvers av geografi og disipliner:
 
- Jeg er hva du kan kalle en masseteoretiker. Jeg tror vi kan få mye større effekt av samarbeid fremfor konkurranse, selv om man eksisterer side om side. Det vil si vi trenger en bedre forståelse mellom akademia og industrien. Vi tenker langsiktig; 15-20 år, forklarer Olsen til Oilinfo.
 
- Bergen, Stavanger, Danmark, UK; vi trenger et bredt samarbeid, og vi tenker på Nordsjøbassenget som én enhet. Det meste av subseautstyr i verden er designet og laget for Nordsjøen, og mye produseres i regionen. Vi må tenke samlet, og institusjoner som eksempelvis NSRI kan bidra til dette, sier han.
 
Tekst og foto; Magnus Birkenes, Oilinfo.no