NCE Subsea i Aberdeen

NCE Subsea deltar med fellesstand på Offshore Europe 2009. Sammen med oss på standen er tre medlemsbedrifter og Business Region Bergen.

Published: 10 September 2009
 
NCE Subsea gjør en rekke aktiviteter som skal bidra til internasjonalisering av klyngens aktører. Som en del av dette inviterte vi tre bedrifter til å delta på vår stand under Offshore Europe 2009.
 
Medlemsbedriftene Amitec, Intermec og Bring har fått dedikert plass på standen for å profilere og markedsføre egen bedrift. Business Region Bergen er til stede for å synliggjøre regionen, og vise hvilke muligheter som ligger i byen og i det sentrale omlandet rundt Bergen.
 
-Det er åpenbart at kjennskapen til subsea klyngen i Bergensregionen har økt betrektelig siden NCE Subsea var utstiller her for to år siden, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea. Vi opplever nå at en rekke organisasjoner og selskaper kontakter oss for å undersøke samarbeidsmuligheter. Selv bruker vi også tid på å kontakte og møte potensielle samarbeidspartnere.

 
 
Fellesstand, BERGEN -THE SUBSEA CAPITAL maintenance, modification, operation
 
 
'Taste of Norway', med kulturelt innslag fra Bergensregionen
- Det er også første gang vi prøver et konsept med å ta med klyngebedrifter på vår stand under en internasjonal messe. Forsøket har vist seg effektivt og virkningsfullt. De forskjellige deltakerne trekker forskjellige gjester til standen, noe som medfører mer trafikk og flere muligheter for alle.

I anledning Offshore Europe 2009 inviterte Innovasjon Norge og Norsk?Britisk handelskammer onsdag kveld til en mottagelse, ?Taste of Norway?. Her var det Business Region Bergen som stod for det kulturelle innslaget ved vokalgruppen TAUS. Innslaget fra Bergensregionen ble meget godt mottatt av publikum.