Stortingskandidater besøker klyngen

Arbeiderpartiets førstekandidat for Hordaland Anne-Grete Strøm-Erichsen og Venstres andrekandidat Lars-Henrik Paarup Michelsen har besøkt NCE Subsea.

Published: 31 August 2009
Fokus under besøkene har vært å informere om klyngen betydning for regionen og nasjonen, internasjonalisering og kompetansebygging. Finansiering av de resterende 15 plassene på ingeniørstudiet Undervannsteknologi drift og vedlikehold og de to nye subsea mastergradene ved HiB har blitt diskutert spesielt.

- Statlig finansiering
Arbeiderpartiets Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte fredag studentene ved bachelor utdanningen innen undervannsteknologi drift og vedlikehold. I møtet fikk hun informasjon om regionenes sterke fagmiljø innen subsea.

I sin presentasjon av NCE Subsea la daglig leder Trond Olsen vekt på klyngens behov for kvalifisert arbeidskraft. Han understreket også behovet for permanent statlig finansiering av studieplassene innen undervannsteknologi, på bachelor og master nivå.

Siden oppstart i 2007 har HiB bedt Kunnskapsdepartementet om midler til ingeniørutdanningen innen undervannsteknologi drift og vedlikehold. Så langt er det banker og industrien selv som har finansiert driften av studietilbudet sammen med HiB.

- Er det virkelig slik at høgskolen tar opp flere ingeniørstudenter enn de har statlige midler til, spurte Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Dekan for ingeniørutdanningen, Ole-Gunnar Søgnen, bekreftet at høgskolen de seneste årene har tatt opp rundt 500 nye ingeniørstudenter hvert år. Departementet finansierer 399 av disse studieplassene.

Før sommeren fikk Høgskolen midler til 25 av 40 bachelorplasser på studiet innen undervannsteknologi.-

Fornybar energi

Venstres Lars-Henrik Paarud Michelsen besøkte NCE Subsea mandag i forrige uke, og var til stede da Daglig leder holdt foredrag for årets nye studenter på bachelor studiet undervannsteknologi.

Paarud Michelsen ønsket informasjon om industriklyngen og klyngens posisjon. Han var også spesielt opptatt av koblingen mellom industriklyngen og fornybar energi.

NCE Subsea har inngått avtale om utarbeidelse av an analyse av hvordan subsea industrien i Hordaland kan posisjonere seg i forhold til den kommende havvind industrien. Dette arbeidet syntes stortingskandidaten var meget interessant.
 
 
 
 

Foto: Jannikke Berger, AGR