Subsea Index lanseres

Subsea Index er en database som gir oversikt over bedrifter og organisasjoner som leverer produkter og tjenester til subsea industrien, nasjonalt og internasjonalt.

Published: 25 August 2009
Hensikten med databasen er å gi brukere og potensielle kunder informasjon om medlemmenes kompetanse og leveranser. Videre er formålet ved databasen at den skal bidra til samarbeid for innovasjon og videreutvikling av produkter og leveranser.
 
Oppføringene i databasen inkluderer NCE Subsea partner- og medlemsbedrifter, samt eksterne aktører i subsea segmentet. Det anses som viktig at medlemmene ligger inne med utfyllende informasjon og at denne oppdateres i henhold til bedriftens utvikling slik at brukernes utbytte av databasen ivaretas.
 
Drift og vedlikehold, samt oppdatering av databasen utføres av Possibility AS. Subsea Index vil gjennomgå årlig oppdatering og er tilgjengelig på http://www.ncesubsea.no/.