Planlegger nytt innovasjonssenter

Akustikkmiljøet i regionen søker nå status Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) innen marin og medisinsk akustikk.

Published: 2 March 2010
I et åpent møte 18. februar fikk en rekke lokale og nasjonale industri- og forskningsmiljøer innen akustikk presentert planene for et slikt innovasjonssenter. Hensikten med møtet var å invitere flere industripartnere inn i senteret. Det ble understreket at det fortsatt er mulig å påvirke fokus og innhold i senteret.
 
Søknadsfrist for SFI-status er 21. april 2010.
 
NCE Subsea har støttet initiativet for å bidra til en større kontaktflate mellom industri- og FoU miljøer, samt å utforme søknaden.
 
Dersom SFI-status innvilges betyr det offentlig finansiering over fem år, med mulighet for forlenging i ytterligere tre år. Industri- og FoU partnere må bidra med minimum 50 % egenfinansiering, og mye av dette dekkes inn som egeninnsats i form av utstyr og arbeidstimer.
 
Christian Michelsen Research (CMR) står som vert for senteret, på vegne av en rekke industri- og FoU partnere.
 
Subsea testområde
 
I møtet 18. februar presenterte Argus Survey sine planer for å etablere et subsea testområde. Dette initiativet kommer fra Hydroakustikkgruppen i NCE Subsea, som har kartlagt muligheter og behov for et slikt testområde.
 
Argus Survey har søkt støtte fra Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune for å videreføre initiativet.
 
Etablering av et subsea testområde vil kreve innspill og deltakelse flere aktører for å kunne dekke flest mulig behov. Det vil bli invitert til et arbeidsmøte for prosjektet på et senere tidspunkt.