Muligheter for subsea i havvind

NCE Subsea har inngått avtale med NorWind om utarbeidelse av en analyse av hvordan subsea industrien i Hordaland kan posisjonere seg i forhold til den kommende havvind industrien.

Published: 21 August 2009
Havvind, bunnfast og flytende, synes å kunne bli en betydelig industri i årene som kommer. Det antas at en stor del av den kompetanse som besittes i subsea klyngen i Hordaland kan benyttes i denne industrien. Havvind anses derfor som et potensielt fremtidig industrisegment for bedrifter og organisasjoner i subsea klyngen i Hordaland.
 
Analysen NorWind skal levere vil inneholde elementer som beskrivelse av havvindsteknologi, industriøkonomisk potensial, FoU- og kompetansegap, sentrale drivere, rammer og premisser, beskrivelse av industrimiljøer i Nordsjøområdet som arbeider med havvind, potensial for teknologioverføring fra subsea til havvind og hvordan bedriftene i subsea klyngen kan posisjonere seg for å komme i leveranseposisjon i den voksende havvind industrien.
 
Hordaland og Rogaland utgjør Norges ledende energiregion, med ledende operatør-,
leverandør-, drifts-, forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor olje- og gassektoren, vannkraft, kraftoverføring, maritime operasjoner og drift samt tilhørende tjeneste- og tilvirkningsindustri. Fra dette brede industrimiljøet har det vokst frem en innovativ og vekstkraftig klynge som satser bredt og ambisiøst internasjonalt på offshore vindkraftproduksjon. Offshore vindklyngen på vestlandet er ung, men teller allerede over 50 aktører. Tyngdepunkt er i og rundt byene; Stavanger, Haugesund og Bergen. Kjernegruppen av Vestlandsbedriftene består av selskaper dedikerte for offshore vindmarkedet, med flere av Norges fremste industri- og investeringsmiljøer som eiere. Bedriftene samhandler i stor grad i leveranseprosjekter, spesielt i Tyskland og UK.
 
Posisjoneringsanalysen vil bli presentert i et møte for medlemmer og partnere i NCE Subsea torsdag 5. november klokken 1700-1930. Representanter for havvind industrien vil også bli invitert til å delta på møtet. Informasjon om påmelding vil bli sendt ut på senere tidspunkt.
 
NCE Subsea er en organisasjon for subsea industrien i Hordaland. Målet for organisasjonen er å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne det internasjonale engasjementet og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskapning hos de ulike aktørene i klyngen. Dette gjør vi blant annet ved å gjennomføre prosjekter som bidrar til videreutvikling av både klyngen som helhet og for mer avgrensede bedrifter og miljøer. Klyngen består formelt i dag av ca 85 bedrifter og organisasjoner som i varierende grad er involvert i prosjekter og aktiviteter i NCE Subsea. Organisasjonen er et ledd i myndighetenes satsing på de mest innovative, ambisiøse og internasjonalt fokuserte regionale næringsklyngene i Norge gjennom programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE).
 
Norwind AS er et selskap eid av Scatec AS, en ledende norsk energi- og materialteknologirettet investor, og Grieg Gruppen, et ledende norsk selskap innen global logistikk, vindkraft, maritime informasjonssystemer, fiskeoppdrett, rederivirksomhet og skipsmegling. Norwind arbeider med EPC-kontrakter (Engineering, Procurement, Construction) for understell til havbaserte vindkraft-parker. Vi har større kontrakter i arbeid både i Tyskland og i Baltikum. Norwind og dets ansatte har lang og bred erfaring fra det internasjonale markedet for havvind, også i nær samarbeid med våre samarbeidspartnere Owec Tower og Oceanwind med flere.