Ny praksiskandidat til NCE Subsea

For andre gang tar NCE Subsea imot en praksiskandidat fra Universitetet i Bergen (UiB). I de neste 16 ukene skal Kristian Espelid (21) ta del i arbeidet i foreningen. Det hele inngår som en del av utdanningsforløpet som ender i en fullført bachelorgrad i Sammenlignende Politikk.

Published: 20 August 2009
Kristian, som er oppvokst i Bergen og på Austrheim i Nordhordland, er inne i sitt siste år på bachelorstudiet ved Institutt for Sammenlignende Politikk.  Praksisprosjektet som Kristian og NCE Subsea tar del i er et relativt nystartet prosjekt som i år opplevde rekordstor søkermasse. Utplasseringen i bedrift skal gi studenten anledning til å anvende relevant kunnskap som skal komme både praksiskandidaten og bedriften til gode.
 
Deler av tiden ved foreningen skal vies en hovedoppgave. Fokuset i år vil være på å dokumentere økonomisk vekst, ikke bare hos medlemsbedriftene i NCE Subsea, men i hele næringsklyngen.  En sluttrapport basert på denne hovedoppgaven skal utarbeides og presenteres for NCE Subsea sin ledergruppe. I tillegg vil deltagelse i den daglige driften fortsatt stå sentralt.