- Har du skapt noe som fortjener en pris?

Har du skapt noe som setter spor etter seg, og som gir arbeidsplasser? Innovasjon Norge kårer de beste suksesshistoriene fra norsk næringsliv.

Published: 6 August 2009
Skaperkraft 2009 er en unik mulighet for norske bedrifter til å fortelle om sine suksesshistorier.

Vi er overbevist om at det finnes potensielle vinnere blant NCE Subsea?s partner og medlemsbedrifter, og vi ønsker din hjelp til å finne de gode kandidatene innen søknadsfristen 15. september.

Reodorprisen
Reodorprisen deles ut til personer, bedrifter eller miljøer som kommer opp med en ny produktidè. Her er viktige stikkord; kreativitet, verdiskaping, nytteverdi, funksjon og markedsmuligheter. Prisen er på 200,000 kroner.

Internasjonaliseringsprisen
Prisen deles ut til bedrifter som har oppnådd internasjonal suksess basert på gode gjennomførte strategier. Prisen er på 200,000 kroner.
 
Prisene deles ut på en stor festkveld i Oslo Konserthus 18. november 2009. Her deler Innovasjon Norge også ut Bygdeutviklingsprisen og Reiselivsprisen, og Ernst & Young deler ut prisen Entrepreneur of the Year.

Mer informasjon om prisene og søknadsskjema på www.innovasjonnorge.no/skaperkraft  

Lykke til!