Kunnskapsdepartementet kjenner sin besøkelsestid

Kunnskapsdepartementet (KUD) har tildelt Høgskolen i Bergen 15 nye studieplasser til ingeniørutdanning. Studieplassene skal benyttes til å utdanne ingeniører innen undervannsteknologi.

Published: 30 June 2009
Siden 2007 har Høgskolen i Bergen (HiB) bedt Kunnskapsdepartementet om midler til ingeniørutdanningen i undervannsteknologi drift og vedlikehold. Så langt er det lokale banker og industrien selv som har finansiert driften av dette studietilbudet sammen med HiB.
 
Departementets tildeling av 15 nye studieplasser skjer etter påtrykk fra lokalt næringsliv, næringsorganisasjoner, politikere og HiB. Fagkompetansen til ingeniørene som utdannes innen undervannsteknologi drift og vedlikehold er sterkt etterspurt av næringslivet i regionen.
 
Tidligere i vår ble Høgskolen i Bergen tildelt 155 nye studieplasser gjennom revidert nasjonalbudsjett. I forbindelse med denne tildelingen fikk høgskolen 10 nye studieplasser til bachelor utdanning og 10 studieplasser til master i ingeniørutdanning. HiB har besluttet at de 10 bachelorplassene skal brukes på studiet i undervannsteknologi.
 
Høgskoledirektør Nils Mæhle håper næringslivet vil støtte det videre arbeidet til Høgskolen i Bergen både innen ingeniørutdanning og sivilingeniørutdanning.
 
- NCE Subsea vil fortsette arbeidet med å få på plass varig finansiering av subsea ingeniørutdanningen ved HiB. Det gjenstår 15 plasser som det ikke er økonomisk dekning for enda, men vi har godt håp at vi, sammen med andre gode krefter, skal få på plass den langsiktige finansieringen som kreves for å opprettholde tilbudet på Straume i Fjell kommune, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea.
 
 
Foto: Catrine Haugland, Bachelorstudent i undervannsteknologi drift og vedlikehold, her under praksisperiode hos FMC Technologies på Ågotnes.