Rekruttering til Ledermentor Vest

Innovasjon Norge er på jakt etter kvinnelige ledere som har ambisjoner og som ønsker å videreutvikle egen lederrolle, gjerne på mellomleder nivå.

Published: 19 June 2009
Innovasjon Norge rekrutterer nå til programmet Ledermentor Vest. Dette er et lederutviklingsprogram for kvinner, hvor hver deltaker får egen mentor og tar del i seminarer gjennom det året programmet varer.
 
Hovedmålet for programmet er å få flere kvinner inn i lederposisjoner og styrer ved å støtte dem i deres karriereutvikling. Programmet skal bidra til å skape personlig og ledelsesfaglig utvikling hos deltakerne. I tillegg skal programmet bidra til å utvikle ledelseskulturen og ledelseskvaliteten innen de virksomhetene deltaker og mentor tilhører.
 
Deltakerne får anledning å utforske egne talenter og ferdigheter, får innsikt i ledelse av seg selv og andre, teamledelse, samt strategisk ledelse. Deltakerne vil utveksle erfaringer fra ulike virksomheter og hjelpe hverandre å skape ny forståelse.
 
Mangfold i NCE Subsea
NCE Subsea setter i 2009 fokus på mangfold knyttet til kjønn, alder og etnisitet i subsea klyngen. I denne satsingen planlegges og gjennomføres tiltak for rekruttering av kvinner til bransjen og lederstillinger innen denne. Programmet Ledermentor passer godt inn i satsingen, og bør være meget aktuell for kvinnelige ledere i subsea industrien.
 
Hvem kan søke?
Programmet retter seg mot ledere med eget økonomisk resultatansvar. Søker må ha et ønske om å utvikle seg som leder og ha ambisjoner om videre karriereutvikling.
 
Påmelding til seniorrådgiver Anne Øvrebø på telefon 55 55 93 62 / 97 58 42 52, e-post anovr@innovasjonorge.no. Søknadsfrist er 20. august.
 
 
Faglig ansvar
Innovasjon Norge har inngått samarbeid med AFF Konsulent AS om gjennomføring av programmet Ledermentor Vest. Det er også AFF som velger ut mentorer.