Petroleumstilsynet besøker klyngen

Fagnettverket Konstruksjonssikkerhet i Petroleumstilsynet har gjennomført en studietur til subsea klyngen. Hensikten med studieturen var å øke fagnettverkets kompetanse innen området undervannsteknologi.

Published: 12 June 2009
Petroleumstilsynet besøkte 10. - 12. juni utvalgte bedrifter, og forsknings- og utviklingsinstitusjoner i NCE Subsea. Her fikk de informasjon om bedriftens aktiviteter, teknologi og forskning rettet mot undervannsteknologi og havbunnsystem. Hos forskningsmiljøene var tema deres arbeid innen klimaovervåking, arktiske forhold, CO2 og lignende.
 
Studieturen startet med et besøk hos NCE Subsea på Ågotnes. Her ga Daglig leder Trond Olsen en presentasjon av muligheter og utfordringer for subsea klyngen i Hordaland.
 
NCE Subsea bidro også til organisering av studieturen, og har vært behjelpelig med å opprette kontakt mellom fagnettverket og besøksstedene.
 
- Vi hadde tre svært vellykkede dager, og presentasjonene hos bedriftene var veldig nyttige og faglig på et høyt nivå, sier Roger L Leonhardsen i Petroleumstilsynet.
 
Fagnettverket Konstruksjonssikkerhet består at 15 personer, hvor kompetanseprofil og fagansvar dekker faste- og flytende konstruksjoner, rørledningsystemer, undervannsystem og materialteknologi. Fagnettverket er involvert i regelverksutvikling og standardiseringsarbeid, med deltakere i blant annet NORSOK og ISO komiteer. En hovedprioritet er knyttet til aldring og levetidsforlengelse av infrastruktur på norsk sokkel.