Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt

NCE Tourism ? Fjord Norway, NCE Energy and Emmissions Trading og NCE NODE er tildelt NCE-status.

Published: 11 June 2009
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Øyvind Slåke utpekte de tre klyngene under et offisielt arrangement i Oslo torsdag 11. juni.
 
- Vi er stolte over å ha næringsmiljøer i Norge som er ledende internasjonalt på sine områder. Det er tre meget sterke klynger som nå utpekes som Norwegian Centres of Expertise, sier kommunal- og regionalminister Kleppa.
 
- Jeg ser med glede frem til å samarbeide med de nye NCEene, sier daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen. For meg var det ikke uventet at akkurat disse tre klyngene fikk NCE status i denne omgang. De har i lang tid utpekt seg som sterke kandidater. Spesielt gledelig er det at vi gjennom NCE Subsea og NCE Fjord turisme har to NCE fasilitatorer i Bergensregionen. Det gir grunnlag for samarbeid på tvers av etablerte næringskjeder.
 
NCE Tourism ? Fjord Norway består av sentrale reiselivsbedrifter og utviklingsaktører fra de fire fylke i Fjord Norge; Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal. Klyngen skal gjøre Fjord Norge verdensledende innen tematurisme; vinterturisme, vandreturisme, natur- og kulturbasert opplevelse.
 
NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) representerer et partnerskap av 48 kjernebedrifter på sørlandet. Miljøet er verdensledende innen boresystemer, laste-, losse- og forankringsmateriell i bølgekompenserte kraner.
 
NCE Energy & Emissions Trading springer ut av IKT miljøet i Halden. Klyngen satser innenfor næringsområdene handel og distribusjon av energi, energirelaterte råvarer og klimaprodukter, energisystemer og pålitelighet i energidistribusjon, samt risikostyring og energisikkerhet.
 
NCE-programmet er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Programmet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.
 
Totalt er 12 norske næringsklynger tildelt status Norwegian Center of Expertise (NCE). Subsea klyngen i Hordaland var blant de første klyngene som gitt status NCE våren 2006.
 
Programmet tilbyr faglig og finansiell støtte i en periode på inntil 10 år til de regionale næringsklyngene som har de beste forutsetninger for videre vekst. Samlet statlig finansieringsramme til NCE programmet er i 2009 på 70 millioner kroner. For hver av klyngene gir dette omkring 5 millioner kroner i årlig støtte.