Søk SkatteFUNN innen 1. september

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå 20 % fradrag i skatt på kostnader til FoU-aktiviteter i godkjent prosjekt. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter ? uansett størrelse. Send inn søknad innen 1. september, da er du garantert saksbehandling samme år.

Published: 4 June 2009
SkatteFUNN ble lansert i 2002 og er Norges største satsing på FoU i næringslivet. Dette er en skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre.
 
Mål for SkatteFUNN er;
  • Bidra til finansiering av FoU prosjekter i bedrifter
  • Bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv
  • Motivere til at de gode ideene realiseres
  • Motivere norske bedrifter til å bli mer systematiske og målrettet i sitt FoU-arbeid
  • Stimulere til økt bruk av utviklingsarbeid og forskning som strategiske virkemidler for økt konkurranseevne
Ordningen er rettighetsbasert. Ved godkjent prosjekt har bedriften krav på inntil 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til FoU aktiviteter i prosjektet (av maksimalt 11 millioner kroner per år) etter visse kriterier.
 
Prosjektet må ha som formål å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.
 
Foretaket trenger ikke å være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.
 
Preliminær søknadsfrist er 1. september. Søknad innsendt innen denne datoen gir garantert sakebehandling innenfor søknadsåret. Søker man etter 1. september er man ikke garantert saksbehandling innen utgangen av året. Man risikerer da å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret.
 
Ordningen er hjemlet i Skatteloven, og administreres av Norges Forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten.