NCE Subsea fokuserer på rekruttering og kompetanse

NCE Subsea har særlig fokusert på å støtte Høgskolen i Bergen for å få på plass masterutdanninger i undervannsteknologi og Innovasjon og entreprenørskap. Utdanningene skal styrke NCE Subsea klyngen gjennom å bedre tilgangen til kompetente og spesialiserte medarbeidere.

Published: 22 May 2009
 
Master i undervannsteknologi
Masterprogrammet i undervannsteknologi er en tverrfaglig sivilingeniørutdanning, med to mulige fordypningsretninger. Man kan velge mellom marinteknisk fordypning eller fordypning innen drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner.
 
Studiet er toårig, og er et samarbeid mellom NTNU i Trondheim og Høgskolen i Bergen. Studentene oppholder seg i Trondheim det første året, og i Bergen det andre året. NTNU er faglig ansvarlig for studiet og tildeler mastergraden.
 
De som velger denne utdanningen vil blant annet tilegne seg kunnskaper om olje- og gassutvinning, marine operasjoner, materialteknologi og korrosjon sikkerhet og pålitelighet. Masteroppgaven er på 30 studiepoeng og gjennomføres i siste semester.
 
Masteroppgaven og andre prosjektoppgaver vil i hovedsak bli gjennomført i samarbeid med relevante bedrifter. Utdanningen har tette bånd til næringslivet og ekspertsenteret NCE Subsea.

Ingeniører med Bachelorgrad innen maskinfag, marinteknikk, undervannsteknologi, produksjonsteknikk energiteknologi, elkraft eller automatisering kan søke opptak til studiet.
 
Dette er landets første spesialiserte mastergradsutdanning innen undervannsteknologi med vekt på drift, vedlikehold og modifisering, og vi håper næringen tar godt i mot kandidatene.
 
Master i innovasjon og entreprenørskap
Dette er en realfaglig mastergrad i teknologiledelse, og egner seg for personer med ingeniørutdanning eller en realfaglig bachelorgrad. Programmet gir en grundig innføring i teknologiledelse, med fokus på innovasjon og ny virksomhet.
 
Utdanningen gir en solid plattform innen industriell økonomi og teknologiledelse, og kandidatene får et utmerket utgangspunkt for karriere innen teknologiledelse eller prosjektledelse for teknologibedrifter. Studiet gir også et godt grunnlag for å arbeide med nye produkter eller med forretningsutvikling.
 
Studiet er toårig, og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Bergen. Universitetet i Oslo er faglig ansvarlig for studiet og tildeler mastergraden. Undervisningen finner sted i Bergen, og legger vekt på både teoretisk og praktisk kunnskap.
 
Utdanningen er bygget opp av emner innen ledelse og nyskaping, så vel som teknologiske emner. De teknologiske emnene kan være knyttet til for eksempel undervannsteknologi, kommunikasjonssystemer eller utvikling av programvare, alle med relevante oppgaver fra bedrifter innen subsea klyngen.
 
I to perioder skal studentene være utplassert i relevante bedrifter. I andre semester oppholder studentene seg tre måneder i utlandet, som en del av Gründerskolen. Her blir studentene utplassert i teknologibedrifter tilknyttet subsea miljøet i Houston. Tilsvarende utplassering i en relevant bedrift i Bergensregionen finner sted i tredje semester.
 
I siste semester skriver studentene masteroppgave i tilknytning til en relevant subsea bedrift.
 
Lokal støtte
Bedrifter og lokale myndigheter har tatt ansvar for å få etablert disse utdanningene. Frank Mohn betaler for et professorat i undervannsteknologi, og Hordaland Fylkeskommune sponser en professor 2 i innovasjonsfag, samtidig som de er med å finansiere en stipendiat innen innovasjon og entreprenørskap.
 
Det er viktig at bedriftene i subsea klyngen er oppmerksom på den kompetansen som finnes blant disse masterkandidatene og er aktive tilbydere av internship og masteroppgaver. Dette er viktig for å gi studentene relevant utdanning og for å skape en tilhørighet til vår regionale industriklynge.
 
Disse studentene vil være med på å bygge den nye kompetansen som næringslivet og regionen skal leve av i fremtiden.
 
Relaterte saker