Ny teknologi for økt utvinning på Gullfaks Sør

Framo Engineering og StatoilHydro har inngått kontrakt om å utvikle teknologi for våtgasskompresjon på havbunnen. Dersom teknologiutviklingen lykkes kan utvinningsgraden fra Gullfaks Sør-feltet økes fra 2013 og ut feltets levetid.

Published: 7 May 2009
Den nye teknologien kan øke utvinningen av gassblandinger som inneholder kondensat og vann ? våtgass.
 
Målet er å øke utvinningen fra Gullfaks Sør reservoaret med tre milliarder standard kubikkmeter gass, noe som tilsvarer en økning på 6 prosent i forhold til dagens utvinningsgrad.
 
Gullfaks Sør er et satellittfelt knyttet opp mot Gullfaks C-plattformen med tre 15 kilometer lange rørledninger. Utviklingen av havbunnskompresjon for våtgass er en del av prosjektet Gullfaks 2030, som se på mulighetene for å forlenge Gullfaks-feltets levetid.
 
Kontrakten mellom StatoilHydro og Framo representerer et skritt nærmere realisering av en undersjøisk flerfase kompressorenhet. I tillegg til tilhørende kvalifiseringsaktiviteter.
 
Kontraktsperioden er på 24 måneder, og vil gjøre det mulig for StatoilHydro og partnere på Gullfaks å velge Framo Subsea flerfase kompressorsystem for gjennomføring og oppstart på Gullfaks i 2013.
 
? Med denne teknologien kan vi komprimere gassen nærmere reservoaret enn ved kompresjon på plattform. Da får vi utnyttet den elektriske kraften bedre, og får lettere trykket gassen fra reservoaret til plattformen. Dette gir høyere gassutvinning, sier prosjektleder Ingrid Hønsi i utviklingsprosjektet Gullfaks 2030.

Man håper å gjøre denne teknologien robust for å kunne bruke den på flere og større felt.
 
? StatoilHydros tydelige posisjon innen undervannsteknologi er et resultat av vår offensive bruk av nye løsninger. Kompresjon av våtgass på havbunnen er et viktig trinn mot målet om et komplett prosesseringsanlegg under vann, sier Bjørn Kåre Viken, direktør for marinteknologi og operasjoner i Teknologi og ny energi.