ITF Call for Proposals - Subsea Long Tiebacks

Industry Technology Facilitator (ITF) er en "not for profit" organisasjon eid og finansiert av flere store operatører og service selskap. Siden 1999 har IFT støttet 135 prosjekt til en verdi over £39mill. IFT søker nå prosjektforslag som skal svarer på noen av de utfordringen vi står overfor knyttet til subsea felt lagt fra eksisterende infrastruktur. Det er mulighet for 100% prosjektfinansiering og søknadsfrist er 30. juni.

Published: 7 May 2009
IFT har åpen internasjonal utlysing hvor alle typer bedrifter og organisasjoner er velkommen til å sende inn sine prosjektforslag. Prosjektene må være teknologiske og dekke en eller flere av de utfordringene som er identifisert i den spesifikke utlysingen. I denne utlysingen er følgende tema identifisert som utfordrende og interessante knyttet til "Subsea Long Tiebacks":
  • Multiphase Fluid Flow and Flow Assurance (especially hydrate management)
  • Subsea Processing
  • Subsea Electrical Power Supply and Distribution
  • Control, Communication and Instrumentation
  • Lower Cost Pipelines
  • Information Management
 
Søknadene blir evaluert av ITF sine medlemmer som inkluderer mange de toneangivende operatørene samt flere store service selskap. Er prosjektforslaget interessant for noen av medlemmene vil den bli finansiert av denne/disse. Det er dermed også stor sjanse for at teknologien blir tatt i bruk av finansierende part i et internasjonalt marked.
 
Temadager i 2009
IFT kjører en trinnvis prosess der bedrifter blir invitert til å komme med innspill til utformingen av selve utlysingen gjennom en såkalt temadag. Se fullstendig liste over nye tema og tilhørende datoer.
 
Muligheter og utfordringer
Denne type utlysinger vil gi underleverandører en god pekepinn på teknologigap og utfordringer olje og gassindustrien står overfor. Bedrifter som er usikker på hva som er utfordringene i industrien eller lurer på om deres teknologi er av interesse kan denne typen utlysinger være nyttige å lese selv om man ikke planlegger å søke midler. Her er liste over tidligere utlysinger.
 
NCE Subsea har et uttalt mål om et tetter samarbeid med ITF og vi ser gjerne at våre medlemmer/partnere alene eller sammen sender inn prosjektforslag til ITF.