Stor søknad til masterstudium i undervannsteknologi

Det er hele 108 søkere til det nye mastestudiet i undervannsteknologi som etableres ved Høgskolen i Bergen. Det er 35 førsteprioritetssøkere til studiet.

Published: 29 April 2009
Dekan Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen er meget godt fornøyd med søkertallene til dette nye studiet.
 
- Jeg ser frem til å få innsikt i hvor søkerne kommer fra, til studiet kommer i gang og ikke mist til høsten 2010 når flere av studentene vil komme til Bergen.
 
Sivilutdanningen innen undervannsteknologi er et samarbeid med NTNU, og innebærer blant annet at undervisningen finner sted i Trondheim det første året og i Bergen det andre året.
 
- Ved å legge det andre studieåret til Bergen oppnår vi at studentene kommer i direkte kontakt med bedrifter som driver med undervannsteknologi. Det blir viktig at bedriftene i Bergensregionen bidrar til utdanningen ved å være tilgjenglig for masteroppgaver, sier Søgnen.
 
Få kvinner søker
Masterstudiet i undervannsteknologi har totalt 108 søkere, man bare 7 av disse er kvinner.
 
Daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, er overrasket over den solide søkerbunken.
 
- Jeg er ikke overrasket over at dette vil bli et populært studium, men at det skulle være så mange søkere ved første utlysing, det er i overkant av hva jeg forventet. Skåret i gleden er at det er så få kvinner som har søkt opptak. Jeg håper vi sammen med kompetanseinstitusjonene kan bidra til å øke dette over tid. Akkurat nå er det imidlertid viktig å bidra til at de som blir tatt opp får et studium med høy kvalitet. Det vil sikre videre rekruttering av den kompetansen vi trenger for å videreutvikle klyngen og subsea industrien i Norge.
 
Det skal besluttes i løpet av våren hvor mange som blir tatt til studiet denne høsten.
 
Relatere saker;