Nye internasjonale muligheter for undervannsteknologistudentene

Nylig var Instituttstyrer Mons Erik Monstad fra institutt for Maskin- og Marinteknologi ved Høgskolen i Bergen (HiB) og koordinator for undervannsteknologistudiet på Straume, Laila Linde Lossius, i Skottland for gjøre avtaler om studentutveksling med Robert Gordon University og University of Strathclyde. På besøket traff de også representanter fra NCE Subseas søsterorganisasjon Subsea UK.

Published: 4 May 2009
Robert Gordon University ligger i Aberdeen, der mange av NCE Subseas medlemsbedrifter har sine UK kontorer.
 
Universitetet arbeider tett med næringslivet og har på samme måte som undervannsteknologi studiet ved Høgskolen i Bergen (HiB) obligatorisk praksis i bedrift. Denne likheten gjorde at de raskt pekte seg ut som et mulig utvekslingsuniversitet for HiB sitt undervannsteknologistudium. Avtalen som nå er signert, gjør at HiB studenter kan ta et halvt år av sin ingeniørgrad ved Robert Gordon University, hvor de tar kurs og skriver Bacheloroppgave.
 
- Muligens kan de også få en praksisperiode i en bedrift, men her er vi avhengige av at våre lokale samarbeidsbedrifter hjelper oss ved å tilby praksisplass i sitt Aberdeen kontor, sier Laila Linde Lossius.
 
Tilsvarende kan studenter fra Robert Gordon University komme til Bergen og delta på noen av de utvalgte kursene som HiB nå har bestemt å forelese på engelsk, for både norske og utenlandske studenter.
 
Fra før av har undervannsteknologistudiet en tilsvarende avtale ved universitetet UVV i Brasil og høsten 2009 kommer første brasilianske petroleumsteknologistudent til Bergen for å ta fag ved HiB og ta praksis og muligens bacheloroppgave hos Framo Engineering.
 
- Avtalen i Aberdeen, en ERASMUS avtale (støttet av EU), gjør at de norske studentene slipper å betale studieavgifter for studietiden i Skottland og dette gjør det mye mer aktuelt for de norske studentene å tenke på Internasjonalisering, sier Lossius. I tillegg får de et ekstra stipend fra ERASMUS systemet, som dekker inn for merkostnadene ved å bo i utlandet.
 
Høgskolen i Bergen har i et flerårig samarbeid med University of Strathclyde i Glasgow og har i mange år sendt norske studenter dit for å ta mastergrader innen marinteknologi og skipsstabilitet. Nå kan de i tillegg tilby mastergrader i bl.a. Subsea engineering, Offshore floating systems og Offshore renewable energy. Robert Gordon University tilbyr tilsvarende mastergrader i Subsea engineering, Petroleum production engineering, Drilling and well engineering og Asset integrity management m.m.
 
Generelt sett er studier i utlandet lagt opp med at man tar en grunnleggende ingeniør-/bachelorgrad de første 3-4 årene og så spesialerer seg mot subsea under mastergraden. Man kan f.eks. ha en bachelorgrad i maskin, marin, eller elektrofag og gå videre for å spesialisere seg til å bli subsea ingeniør i utlandet.
 
Nordmenn som ønsker å videreutdanne seg innen subsea og har en grunnleggende ingeniør/bachelorgrad, kan derfor søke opptak til mastergrad ved begge disse universitetene. Masterstudiene er ikke gratis som i Norge, men Lånekassen kan gi stipend og lån til å dekke noe av disse kostnadene (se Lånekassens nettsider).
 
Siden Skottland har et system med 4 årig bachelor- og ettårig mastergrad, må norske studenter belage seg på å ta ett år med regulære fag (fra 4. året i Skottland) før de får begynne på mastergraden sin i Skottland.
 
Spesielt for Robert Gordon University er at de har studieopplegg som gjør det mulig å ta en mastergrad parallelt med jobb. Universitetet har et nettbasert studium hvor studenten leser selv og leverer innleveringer og kommuniserer med lærer via internett. Ved å ta en og en bolk bygger man seg på sikt opp til en mastergrad i undervannsteknologi.
 
- Denne muligheten vil nok være interessant for flere ansatte i norsk oljeindustri, sier Laila Linde Lossius, som ofte får forespørsler fra offshore ansatte som ønsker å øke sin kompetanse.