Professor i undervannsteknologi søkes

Høgskolen i Bergen søker i disse dager etter professor i undervannsteknologi.

Published: 4 May 2009
Den som tilsettes vil få faglig hovedansvar for både bachelorstudiet og masterstudiet og samtidig videreutvikle undervannsteknologi som faglig satsingsområde ved avdelingen.
 
Både bachelorstudiet og det nye masterstudiet planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet, spesielt gjennom ekspertsenteret NCE Subsea der HiB har ansvaret for fasilitatoren.
 
Arbeidsområde
Professoratet skal ha et særlig ansvar for undervisning og forskning innen undervannsteknologi. Aktuelle fagområder kan være hydraulikk og pumper, sensorer og instrumentering, materialteknologi , undervanns produksjonssystemer, marine operasjoner, vedlikeholdsteknologi m.fl.
 
Professoratet vil ha løpende ansvar for fornyelse av fag og undervisningsopplegg, herunder også tilbud innen etter- og videreutdanning.
 
Kvalifikasjoner
Den som tilsettes i professoratet må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen ett eller flere av de aktuelle fagområdene.
 
Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er ønskelig med erfaring fra sektoren. Vurderingen vil videre omfatte pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra doktor- og mastergradsveiledning og -undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Det vil videre bli lagt vekt på pedagogiske evner - pedagogisk erfaring og erfaring fra veiledning av studenter.