Søkte 29 millioner til nytt ultralyd laboratorium

Med støtte fra NCE Subsea og The Michelsen Centre har CMR søkt Norges Forskningsråd om midler til etablering av nytt laboratoruim for forsking og utvikling av ultralydtransdusere.

Published: 29 April 2009
Norwegian Ultrasound Technology Laboratory (NUTL) kan skape spennende nye muligheter for norsk forskning og industri innenfor akustikk og instrumentering. Med et budsjett på 29 millioner kroner over 2,5 år søkes det om utstyr for nøyaktig og detaljert karakterisering av de akustiske egenskapene til ultralydtransdusere i væske og gass.
 
I tillegg til instrumenter for nær- og fjernfeltsmålinger, kalibrering og laser-scanning for å måle svingemønsteret på transduserens overflate, blir det søkt om trykkammer og klimaskap spesialbygget for akustisk testing av nedihulls-instrumentering og ultralydsvingere for store havdyp og ekstreme temperaturer.
 
De planlagte fasilitetene skal være åpent tilgjengelige for forskningsinstitusjoner og industri i Norge.
 
Medlemmer av NCE Subsea Faggruppe hydroakustikk har vært sentrale bidragsytere til initiativet, som har mottatt støtteerklæringer fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, NTNU, Universitetet i Tromsø, The Michelsen Centre, NCE Subsea, CodaOctopus, FMC Technologies, Aanderaa Data Instruments AS, Fluenta AS og AKVA group ASA.
 
Søknaden er rettet mot Forskningsrådets program "Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur". Christian Michelsen Research AS (CMR) har utarbeidet prosjektsøknaden og vil fungere som vertsinstitusjon for laboratoriet dersom søknaden blir innvilget.
 
CMR Instrumentation kan kontaktes for mer informasjon.