Beste student er kåret

Frank Robert Bakke er tildelt utmerkelsen Beste student 2007 - 2010 i bachelorstudiet undervannsteknologi på Høgskolen i Bergen.

Published: 23 September 2010
- Jeg synes det er en stor ære, og jeg takker mine klassekamerater for at de stemte på meg, sier en glad Frank Robert Bakke.

Prisen er etablert av NCE Subsea, Sparebak1 SR-Bank og Underwater Technology Foundation, og ble delt ut for første gang under Underwater Technology Conference (UTC).
 
For å bli nominert må kandidaten ha karakterer blant de beste 25 prosent i klassen. Deretter stemmer medelevene på den personen de mener har bidratt mest til fellesskapet og vært en pådriver for faglig utvikling. 
 
En fremtid under vann

Frank Robert angrer ikke på at han valgte undervannsteknologi som sin utdanningsveg. - Subsea er fremtiden, og det er behov for mange dyktige medarbeidere i denne bransjen. Alle i klassen min fikk jobb etter endte studier.
 
Selv jobber han i FMC Technologies, hvor han er ansatt som prosjektingeniør. Per i dag jobber han på land, men han ser for seg at han etter hvert kommer til å jobbe noe offshore også.
 
 
Våren 2010 ble det første kullet uteksaminert fra bachelorstudiet for undervannsteknologi ved Høgskolen i Bergen. Det treårige studiet gir en innføring i planlegging, drift og vedlikehold av undervannsinstllasjoner.
 
Vi ønsker Frank Robert lykke til i fremtiden.