Subsea linjen på HiB stadig mer populær

Søknadstallene til Høgskolen i Bergen for opptak i 2009 viser at stadig flere søker seg til bachelor utdanningen undervannsteknologi - drift og vedlikehold. Hele 506 personer har søkt om opptak i 2009.

Published: 21 April 2009
- Det er svært gledelig, men ikke overraskende at søknadstallet fortsetter å stige, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea.
 
Dette er en unik utdanning, den eneste undervannsteknolgiske bacheloren i Norge. Studenter herfra skal jobbe i en av Norges viktigste internasjonale industrier og bidra til å utvikle ny teknologi som skal forsterke vår rolle som verdens ledende subsea industri. Utbygginger og utvinning av olje og gass i havet vil i stadig større grad skje på dypt vann og fra mindre felt. Dette krever havbunnsinstallasjoner som bidrar til kostnadseffektive og ressursutnyttende løsninger.

Til årets opptak har hele 99 personer søkt subsea linjen som sin førsteprioritet. Det gir hele 2,48 søkere til hver av de 40 plassene på hvert kull. Dette er en økning på hele 39% økning fra fjoråret. Den totale søkermassen til linjen har økt med 23%. Nasjonalt er økningen i antall søkere til høyere utdanning 9,7%.

Dessverre har antallet kvinnelige søkere gått noe ned siden i fjor. I år er det 11 kvinner som har søkt linjen som førsteprioritet mot 18 i fjor. Totalt 86 kvinner har søkt opptak på linjen i 2009, en nedgang på 7,5% fra 2008.

Første kull på denne linjen begynte i 2007. Til høsten begynner disse på det avsluttende året i sin 3 årige bachelorutdanning.

Linjen ble etablert av HiB etter ønske og behov fra industrien. NCE Subsea har vært en aktiv bidragsyter på vegne av industrien. Sparebank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest/Visjon Vest har bidratt til å sikre etableringen finansielt.

Med bakgrunn i subsea linjen blir det etablert to masterstudier ved HiB høsten 2009, Master i Undervannsteknologi og Master in Innovation and Entrepreneurship.
 
Foto: Høgskolen i Bergen