NCE Subsea søker dyktige kvinnelige gründere

NCE Subsea støtter nærings- og handelsminister Sylvia Brustads initiativ til å gi en million kroner til en lovende kvinnelig gründer.

Published: 15 April 2009
- Dette passer godt inn i vår satsing på økt mangfold og vårt arbeid for å øke antallet bedriftsetableringer i klyngen. Vi oppfordrer alle potensielle kandidater med med produkter eller tjenester relatert til undervannsteknologi om å ta kontakt, sier daglig leder Trond Olsen.
 
- Med denne prisen ønsker vi å vise at vi mener alvor med vår satsing på kvinnelige kründere, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad. Prisen skal gå til en kvinnelig gründerbedrift med gode resultater, og med potensial og ambisjoner om videre vekst, gjerne internasjonalt.
 
Prisen utlyses i samarbeid med Innovasjon Norge og er et ledd i regjeringens arbeid for å følge opp målet om at 40 prosent av alle nye entrepenører skal være kvinnner innen 2013.
 
Kriterier for vinneren av prisen Årets kvinnelige gründer 2009:
  • Kan vise til gode resultater og samtidig ha ambisjoner og potensial for videre vekst, gjerne internasjonalt.
  • Kan presentere en troverdig vekststrategi med budsjett og finansieringsplan.
  • Er en nyetablert (3 til 5 år) kvinnelig gründer eller bedriftsleder.
  • Er helst innen sektorene reiseliv, kultur og opplevelse, helse, energi og miljø, maritim, IKT, olje og gass, marin og landbruk.
Vinneren av prisen Årets kvinnelige gründer 2009 vil motta en pris med tilhørende rett til tilskudd ril bedriften pålydende 1 million kroner, der 1/3 av tilskuddet utdeles ved overrekkelsen, 1/3 ved iverksetting og resten ved gjennomført plan. Vinneren av prisen Årets kvinnelige gründer blir presentert 11. juni, dagen kvinner fikk stemmerett i Norge.
 
Juryen består av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad, administrerende direktør i Innovasjon Norge Gunn Ovesen, administrerende direktør i SIVA Harald Kjelstad og administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén. ­­­­
 
Frist for å foreslå kandidater er 25. April 2009. Kontakt Anne Øvrebø i Innovasjon Norge (anne.ovrebo@innovasjonnorge.no).
 
Foto: Innovasjon Norge