Forskning på klyngeutvikling og internasjonalisering

Med NCE Subsea og NCE Maritime som næringslivspartnere starter en forskergruppe opp forskningsprosjektet A local cluster going international: Balancing local and non-local networking. Kompetanseprosjektet med brukermedvirkning (KMB) er bevilget gjennom Maroff-programmet i Norges Forskningsråd med en total ramme på 4,5 millioner og vil gå over 3 år.

Published: 30 March 2009
Prosjektet vil studere hvordan klyngelokalisering påvirker enkeltbedrifters internasjonalisering. Vil for eksempel SMBer lokalisert i en klynge kunne dra nytte av klyngen i sin internasjonaliseringsprosess, eventuelt hvordan?
 
Prosjektet vil også se på hvordan økt internasjonalisering blant klyngebedrifter virker på den lokale klyngedynamikken. Hvilken betydning har eksempelvis utviklingstrekk i utenlandske markeder, som local content, for etablerte kunde/leverandør relasjoner i klyngen?
 
Likheter og forskjeller mellom subsea klyngen i Hordaland og den maritime klyngen på Møre på de samme tema vil også studeres. En viktig nyhetsverdi i prosjektet er integrasjonen av kunnskap fra klyngeteori og internasjonaliseringsteori.

Leder for forskningsprosjektet er Inger Beate Pettersen, førsteamanuensis på BI i Bergen og prosjektleder for globalisering i NCE Subsea siden 2007. Med seg har hun professor Stig Erik Jakobsen UIO/SNF, professor Arnt Fløysand fra UIB, professor Heidi von Weltzien Høivik BI og førsteamanuensis Anita Tobiassen BI.

Forskergruppen vil ha tett kontakt med en styringsgruppe fra NCE Subsea og NCE Maritime i prosjektperioden. Prosjektet har også som formål å styrke samarbeidet mellom subsea klyngen og den maritime klyngen på områdene internasjonalisering, klyngeutvikling, kommersiell- og teknologisk utvikling og kompetanseheving.