Nytt mandat for maskineringsgruppen

Maskineringsgruppen i NCE Subsea har fått endret mandat og blir faggruppe for maskinering. Fagmøter, tema møter og seminarer i gruppen blir åpen for deltakelse for alle interesserte.

Published: 28 April 2009
Hensikten med å åpne alle møter og aktiviteter i gruppen er å ytterligere styrke erfaringsoverføring og samhandling mellom aktørene i klyngen, og på den måten styrke de lokale maskineringsbedriftene sin konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.
 
Deltakerne i Maskineringsgruppen vil fortsette som styreingsgruppe for faggruppen. Alle som er interessert i å delta i faggruppen for maskinering kan kontakte leder for gruppen, Sven Reinert Svanberg.
 
Deltakerne i Maskineringsgruppen vil fortsette som styringsgruppe for faggruppen. Alle som er interessert i å delta i faggruppen for maskinering kan kontakte leder for gruppen Sven Reinert Svanberg.
 
Styringsgruppen vil også fungere som referansegruppe for det pågående samrbeidsprosjektet med VRI.
 
Oppdatert mandat for Faggruppen Maskinering er tilgjengelig på NCE Subsea Ektranett for partnere og medlemmer.
 
Relaterte saker;

Foto: Stord Maskinindustri AS