Tilje AS deltar i Subsea Gründer Hordaland

Selskapet Tilje AS er tatt opp i prosjektet Subsea Gründer Hordaland. Prosjektet skal bidra til utvikling og kommersialisering av gründere og vekstselskap med produkter, konsepter eller tjenester innen verdikjeden for subsea industrien i Hordaland.

Published: 15 May 2009
Subsea Gründer Hordaland er etablert i samarbeid mellom NCE Subsea og CONNECT Vest. Prosessen består av flere elementer og nettverksaktiviteter, men skal fortrinnsvis resultere i gjennomføring av CONNECT Springbrett® eller Pre-springbrett.
 
Det er en målsetning å gjennomføre inntil 6 CONNECT Springbrett® eller Pre-Springbrett i Subsea Gründer Hordaland i løpet av 2009.
 
Pre-Springbrett (Syretest av vekststrategi) ? et ekspertpanel på 3-6 personer hjelper gründeren/vekstselskapet med å identifisere muligheter og løse problemer, samt å gi praktiske råd og anbefalinger for hvordan man bør agere for å bringe selskapet videre.
 
CONNECT Springbrett® (Syretest av investorpresentasjon) ? et ekspertpanel på 5-10 personer hjelper gründer/vekstselskap med å utvikle en best mulig investorpresentasjon, identifisere muligheter og løse problemer, samt gi praktiske råd og veiledning for hvordan man bør agere for å bringe selskapet videre.
 
Tilje AS ble etablert av fire dyktige gründere i 2006 og har spesialisert seg på leveranser av programvare og elektronikk fortrinnsvis til subsea og shipping bransjen. Selskapet leverer blant annet en fleksibel løsning for effektiv og sikker datalogging subsea. Produktet brukes blant annet i forbindelse med plassering av subsea-templates, og består av CPU løsning og en topside PC-basert modul.
 
Selskapet har solid kompetanse innen matematikk og informatikk, og har blant annet utviklet en modell for defleksjonberegninger på undervannsstrukturer. Av andre aktiviteter og produkter kan nevnes et GPS-basert system for kalibrering av gyroer og bevegelsessensorer om bord på fartøy som opererer med strenge krav til nøyaktighet (survey, seabed mapping etc).