Seminar om internasjonale kontrakter

Kontrakter og samarbeidsavtaler på tvers av landegrensene blir stadig vanligere. En større innsikt i det rettslige rammeverket i internasjonale avtaleforhold vil gi bedre forutsigbarhet og mulighet for bedre risikohåndtering.

Published: 30 March 2009
Å inngå internasjonale avtaler krever kunnskap. Dersom man er kjent med hvilke problemstillinger som kan oppstå i praksis, kan man lettere sikre gevinst fremfor feilgrep og situasjoner som medfører tap.
 
Tirsdag 19. mai inviterer vi til seminar med tema Internasjonale kontrakter for prosjektorientert virksomhet?. Her ser vi på hvordan internasjonale avtaler inngås, med fokus på avtaleinnhold og tolking.
 
Seminaret legger vekt på å være praktisk orientert. Det benyttes en rekke eksempler fra ulike situasjoner, og foredragsholderne legger opp til en aktiv dialog med deltakerne.
 
Tirsdag 19. mai klokken 08.30 ? 17.00
Kalfaret Brygghus, Kalfarveien 76
 
Utvidet påmeldingsfrist - onsdag 13. mai.
 
Internasjonale kontrakter omfatter et meget vidt spekter av problemstillinger med varierende kompleksitet og verdi. Rettsregler om inngåelse og tolking av avtaler kan variere fra land til land. Dersom det oppstår uenighet hvilket lands rett som gjelder for avtalene, er dette noe som må avgjøres i domstolene. Men hvilket lands domstol skal avgjøre saken? Og hvordan er det med tvangsfullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol i et annet land? Uttrykket om at "det er ikke alltid godt nok å ha rett dersom man ikke får rett" blir veldig aktuelt.
 
Målgruppe
Seminaret er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med kontrakter som går på tvers av landegrensene, spesielt inne prosjektorientert virksomhet. Seminaret passer for bedriftsledere, ingeniører, økonomer og jurister, eller andre som ønsker bedre forståelse for problemstillinger som er aktuelle i internasjonalt arbeid.
 
Program:
08.00
Registrering og kaffe
08.30
Informasjon om finansiering av internasjonale kontrakter
Kan Innovasjon Norge bistå mht internasjonal kontrakter?, Lena Westjord, Rådgiver Innovasjon Norge
Eksportfinansiering, May Sørlie, Vice-Precident Asia Desk DnB NOR
09.00
Kurs start (pauser etter hver 45 minutt bolk)
Morten Aagaard, Advokat i Prosjektjuss advokatfirma
- Hva er viktig å vite om internasjonale kontrakter?
- Internasjonal privatrett ? rettslig rammeverk
- Gjennomgang av typiske problemstillinger en norsk virksomhet vil møte når man setter opp et prosjekt internasjonalt
- Noen problemstillinger knyttet til kontraktsprosessen
- Letter of Intent ? viktige problemstillinger
12.00
Lunsj, i restaurant i 1. etasje
13.00
Kurs fortsetter
- Drafting and negotiating contracts  ? Vi identifiserer problemstillinger som trenger fokus og ser på kontraktsregulering av disse
- Betaling og sikkerhet
- Tvisteløsning
17.00
Kurs avsluttes
 
Deltakerne får tildelt kursmateriell
 
Foreleser
Morten Aagaard er advokat i Prosjektjuss advokatfirma. Han har tidligere vært Juridisk direktør i Aker maritime ASA, partner i advokatfirmaet Føyen ANS og i Simonsen Føyen advokatfirma DA. Han har også vært dommerfullmektig. Morten Aagaard her hatt kontraktsrett, prosedyre og rådgiving relatert til prosjektorientert virksomhet innen bransjene bygg og anlegg, olje og gass, IT og telekommunikasjon, og forsvarsindustri som sitt arbeidsfelt i 20 år. Han har lang erfaring med kontrakter, transaksjoner og virksomheter internasjonalt. Aagaard har drevet omfattende foredragsvirksomhet, særlig innen kontraktsrett, prosjektledelse og forhandlingsteknikk, samt internasjonale kontrakter.