Nye masterprogram for ingeniører

Til høsten starter Høgskolen i Bergen opp to nye masterprogram for ingeniører, i samarbeid med to utenbys universiteter. Begge masterprogrammene legger stor vekt på tett samarbeid med næringslivet.

Published: 27 March 2009
- Tette bånd til næringslivet er fellesnevneren for de to nye masterprogrammene, eller sivilingeniør-utdanningene, om du vil. Når det er sagt, er de to programmene også veldig forskjellige, forteller dekan Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen.
 
Det ene masterprogrammet er innenfor undervannsteknologi, som er en stor næring på Vestlandet. Det andre programmet fokuserer på teknologiledelse og innovasjon.
 
Undervannsteknologi
Sivilingeniørutdanningen innen undervannsteknologi er et samarbeid med NTNU. Dette er en toårig påbygging for ingeniører med bakgrunn fra maskinfag, marinteknikk, produksjonsteknikk, energiteknologi, elkraft eller automatisering.
 
Ingeniører som velger denne utdanningen, kan spesialisere seg innen enten marinteknikk eller drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner.
 
Ett år i Trondheim og ett i Bergen
Samarbeidet med NTNU innebærer blant annet at undervisningen finner sted i Trondheim det første året og i Bergen det andre året.
 
- Ved å legge det andre studieåret til Bergen oppnår vi at studentene kommer i direkte kontakt med bedrifter som driver med undervannsteknologi. Det er ingen hemmelighet at Bergensregionen har en stor næringsklynge innenfor dette fagområdet, og at disse bedriftene stadig er på utkikk etter kompetent arbeidskraft, sier Søgnen.
 
Teknologiledelse og innovasjon
Den tette kontakten med næringslivet er enda mer fremtredende i det andre masterprogrammet som starter opp til høsten. Dette er en toårig realfaglig master i teknologiledelse og innovasjon, som Universitetet i Oslo tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Bergen.

- Nærheten til næringen er helt essensielt for dette masterprogrammet. Som en del av utdanningen vil studentene bli utplassert i en relevant bedrift i Bergensregionen. Denne praksisperioden vil vare i 6-8 uker i masterprogrammets 3. semester, forklarer dekanen.

12 uker i fjerne himmelstrøk
I tillegg til dette, skal studentene også ha et tre måneders studieopphold utenlands i løpet av 2. semester. Disse 12 ukene inngår i Gründerskolen, og innebærer utplassering i en bedrift i landet man reiser til.

Gründerskolen kan tilby praksisopphold i bedrifter i en rekke land. Det er blant annet mulig å få oppleve undervannsteknologimiljøet i Houston, gründerstemningen i Silicon Valley eller den internasjonale metropolen Singapore.
 
Ulike spesialiseringer er mulig
Masterprogrammet i innovasjon og entreprenørskap er beregnet på ingeniører og på andre som har minst 80 studiepoeng innen ingeniør- eller realfag i bachelorgraden. Utdanningen består av både ledelsesfag og teknologiske emner.

- For studenter som tar denne utdanningen her i Bergen, vil der være mest naturlig å velge teknologiske emner innen undervannsteknologi, kommunikasjonssystemer eller utvikling av programvare. Høgskolen i Bergen kan tilby emner på masternivå innenfor disse fagområdene, som dessuten er svært sentrale for næringslivet i regionen vår, påpeker Ole-Gunnar Søgnen.
 
Tekst: Nina Samnøy, Høgskolen i Bergen