NCE Subsea presterer

I løpet av vinteren har NCE Subsea besøkt majoriteten av partner- og medlemsbedriftene i foreningen. Tilbakemeldingene fra aktørene i klyngen er overveiende positive. Rapporten som oppsummerer resultatene er nå publisert.

Published: 23 March 2009
I bedriftsbesøk har man fått overveiende positive tilbakemeldinger på spørsmål om aktivitetsnivå og innhold i aktiviteter.
 
De fleste oppfatter innhold i NCE Subsea aktiviteter som relevant til meget relevant. Av aktiviteter gjennomført i 2008 er aktørene spesielt positiv til NCE Subsea Møteforum, Framsynsprosjektet og Ledergruppens forventningsavklaring som ble gjennomført vinteren 2007/2008.
 
I årets bedriftsbesøk presenterte man sentrale forventninger som NCE Subsea har til intensjon å innfri. Majoriteten av aktørene sier at de oppfatter disse som relevant til meget relevant for egen organisasjon.
 
Aktørene har også kommet med en rekke innspill som skal vurderes i NCE Subsea ledergruppe. Dette gjelder aktiviteter man mener NCE Subsea bør fokusere på, innspill til hvordan aktørene kan bidra til å nå målene for klyngen og konkrete prosjektforslag aktørene kan fremme for NCE Subsea.
 
Utvikling av klyngen
 
Rapporten viser at NCE Subsea tilstedeværelse og aktiviteter har stor betydning for aktørene i klyngen. Tilnærmet 40% av aktørene sier at NCE Subsea har bidratt til at man har satt i gang interne prosjekter og aktiviteter. Over 60% sier at NCE Subsea har bidratt til at man har satt i gang prosjekter og aktiviteter i samarbeid med andre aktører i klyngen. Hele 86% av partner- og medlemsbedriftene mener at NCE Subsea har bidratt til økt samspill og samarbeid.
 
63% av aktørene mener at NCE subsea har bidratt til økt konkurransekraft og verdiskaping for klyngen, og 45% sier at NCE Subsea har bidratt til økt konkurransekraft og verdiskaping for deres bedrift.
 
Rundt halvparten av aktørene mener at NCE subsea har bidratt til økt innovasjonsevne og innovasjonsaktivitet i klyngen, og at NCE Subsea har bidratt til økt internasjonalt engasjement. Nesten like mange oppfatter at NCE Subsea har bidratt til utvikling i omfang og sammensetning av klyngen.
 
Rapport 'NCE Subsea Bedriftsbesøk 2009' er tilgjengelig for nedlasting på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer, under rapporter og dokumenter 2009.
 
Foto: Crestock.com