Testfasiliteter for undervannsinstrumentering

Torsdag 5. mars presenteres forstudien 'Testfasiliteter for undervannsinstrumentering'. Studien er utført av NUI i regi av Hydroakustikk gruppen i NCE Subsea.

Published: 25 February 2009
Flere aktører i klyngen er interessert i undervannstestfasiliteter for testing og kalibrering av ulike typer utstyr. Man har kartlagt behov og eksisterende tilbud i området. Det er identifisert gode muligheten for å dekke flere av dagens behov ved relativt enkle grep og mindre investeringer i tilknytting til eksisterende infrastruktur. Mulighet for etablering av støtte infrastruktur er også evaluert og det mest naturlige ser ut til å være en trinnvis fremgangsmåte.
 
Tid, sted og agenda;
Forstudien blir presentert hos NUI (Gravdalveien 245, Laksevåg), Torsdag 5. mars klokken 10.00 - 12.00.
Alternativer for videreføring og finansiering vil bli presentert og diskutert.
 
Deltakelse meldes på e-post til Rolf Kahrs Hansen.
 
Illustrasjon: Forsvaret sitt testområdet i Herdlefjorden (Forsvaret)