Tilbud om deltakelse på stand på Offshore Europe 09

Offshore Europe finner sted i Aberdeen 8. ? 11. september 2009. NCE Subsea har booket en stand på 23 kvadratmeter på den offisielle norske standen (kart vedlagt). Business Region Bergen vil også delta på standen for å profilere regionen.

Published: 24 February 2009
NCE Subsea gjør en rekke aktiviteter for å bidra til internasjonalisering av klyngens bedrifter. Som del av denne prosessen inviterer vi 3 bedrifter fra klyngen til å delta på vår stand på OE 09. Hver bedrift vil få dedikert plass på standen hvor de vil kunne profilere og markedsføre seg selv. De vil også kunne ha med eget materiell/utstyr og vil bli innlemmet i standens totaldesign.
 
Hver av de 3 deltakende bedriftene må betale NOK 50.000,- (+mva) for deltakelse på standen. Prisen inkluderer standsleie, utforming av dekor/design og adgang for 2 personer. Reise, opphold og beverting kommer i tillegg.
 
Påmelding til deltakelse på stand er åpen for alle medlemmer og partnere i NCE Subsea. Utvelgelse av deltakende bedrifter skjer ved at de 3 første som melder seg på får plass. Påmelding skjer ved å sende en e-post til Heidi Skålevik innen fredag 6. mars.
 

Illustrasjon: Offisiell norsk stand, sett fra gangen. 'Norway - the energy giant'.