Workshop Integrert Miljøovervåking - endelig program

Vi håper du allerede har satt av 17. april. Nå er det endelige programmet klart for workshopen ?Integrert miljøovervåking - med fokus på nordområdene?. Dette er en sjelden anledning til å delta i unnfangelsen av et nytt satsningsområde for subsea-teknologi.

Published: 3 April 2007
Diskusjon av framtidige strategier for utvikling av teknologi for overvåking av marine ressurser og marint miljø vil være eneste punkt på dagsorden.
 
- Vi ønsker å skape en møteplass for operatører, forskere og leverandører, hvor vi sammen kan utforme framtidens løsninger på et nytt og spennende område, sier Tom Sørnes, leder for fyrtårnprosjektet Integrert Miljøovervåking i NCE Subsea.
 
Leverandørindustrien - en viktig bidragsyter
- Leverandørindustrien vil være en sentral bidragsyter i den forestående prosessen, understreker Sørnes. Han håper at deltagerne på workshopen fremmer forslag til konkrete utviklingsprosjekter, som igjen kan lede frem til kommersielle produkter.
 
Prosjekter som gjennomføres vil kunne håpe på betydelig økonomisk støtte underveis, både fra NCE Subsea og relevante partnere/medlemmer. Deltakerbedriftene vil være sikret en eierandel i prosjektet, avhengig av hvor stor innsats som legges ned.
 
I front
- Vi har fått tak i foredragsholdere som ligger helt i front på sine områder. Både forskning og industri vil få rikelig med tid til å legge fram sine synspunkter, sier Sørnes.
 
Miljø og oljeutvinning
Tore Nepstad, direktør for Havforskningsinstituttet i Bergen, slår an tonen for dagen med åpningsforedraget ?Fornybare og ikke-fornybare ressurser i Barentshavet ? kan de høstes bærekraftig samtidig??.
 
Operatørenes talsmann, Einar Lystad fra Oljeindustriens Landsforening, følger opp med ?Offshore Miljøovervåking, har den en fremtid??.
 
 

(Publisert på NCE Subsea Ekstranett 03.04.2007, flyttet 23. mars 2009)