Partnere søkes

Resultatet av internasjonaliseringsundersøkelsen er klart. Dette er riktig tid for internasjonalisering. Mest av alt ønsker våre medlemmer seg felles markedskampanjer og samarbeidspartnere som kan bistå i prosessen.

Published: 15 March 2007
Etter noe purring kunne NCE Subsea avsluttet spørreundersøkelsen med svar fra til sammen 34 bedrifter. Samtlige av respondentene har allerede internasjonal erfaring i større eller mindre grad. Hele 25 er rimelig fornøyd med resultatet av innsatsen så langt. Av dem er det fem bedrifter som henter mer enn 70 prosent av omsetningen fra internasjonale markeder.
 
Til sammenligning er det bare to selskaper som svarer at de har avviklet det internasjonale engasjementet. En tredjedel av bedriftene ser dette som riktig tidspunkt å satse utenfor landets grenser. Hele 16 mener at tiden nå er moden til å forsterke den internasjonale innsatsen.
 
Prioritering
- Undersøkelsen gir en god indikasjon på hvilke støttetiltak NCE Subsea bør prioritere, sier August Kjerland jr., leder for forum for internasjonalisering i NCE Subsea.
 
Felles markedskampanjer, samarbeidspartnere, medlemsfora og erfaringsutveksling og støtte i forhold til nye kundegrupper ute er de tiltakene som flest medlemmer etterlyser.
 
Forum for internasjonalisering er nå i ferd med å utarbeide en strategi som kan ivareta behovene.
 
Hvor skal vi satse?
- Det er spennende å se hvor forskjellig medlemsbedriftene oppfatter framtida. Interessen for Asia/Australia, Russland og Afrika er omtrent jevnstor, ifølge svarene på hvilke markeder de nå ser muligheter til å satse, sier Kjerland.
 
- Ressurssituasjonen tilsier at det er vanskelig å satse overalt, samtidig. Nå må vi først avklare hvilke markeder som kan tilby størst muligheter for flertallet av medlemmene. Deretter må vi sette opp en tidsakse for når vi skal gå hvor. Heldigvis er vi i den luksussituasjonen at vi har tid og midler til en langsiktig satsning, sier internasjonaliseringseksperten.
 
 
(Publisert på NCE Subsea Ekstranett 15.03.2007, flyttet 23. mars 2009)