Integrert Miljøovervåking - med fokus på nordområdene

Sett av 17. april. Da inviterer NCE Subsea til workshop om integrert miljøovervåking med fokus på nordområdene. Diskusjon av framtidige strategier for utvikling av teknologi for overvåking av marine ressurser og marint miljø fra havbunnsinstallasjoner blir eneste punkt på dagsorden.

Published: 1 April 2007
Installasjoner på havbunnen er ideelle observasjonsposter for overvåkning både av ressurser og miljøforhold i havet. Dette var bakgrunnen for opprettelsen av NCE Subseas fyrtårnprosjekt Integrert Miljøovervåkning. Ambisjonen er å integrere teknologi for tilstandsovervåking av havbunnssystemer med tiltak og teknologi for overvåking av relevante miljøvariabler i havet.
 
Internasjonalt markedspotensial
- Workshopen markerer startskuddet for et fremtidsrettet miljøinitiativ. Her får medlemmene i NCE Subsea en unik anledning til å delta i utviklingen av nye teknologiske løsninger med internasjonalt markedspotensial, sier Tom Sørnes, leder for fyrtårnprosjektet Integrert Miljøovervåkning og ansvarlig for programmet for workshopen.
 
- Vi ønsker å samle tverrfaglig ekspertise fra forskning, forvaltning, petroleumsnæring og fiskeri til felles innsats. Integrert Miljøovervåkning er et tema som vil kunne få stor framtidig betydning for forvaltningen av både fiskeri- og petroleumsressurser, fortsetter Sørnes.
 
Dagsorden
Tore Nepstad, direktør for Havforskningsinstituttet i Bergen vil slå an tonen for dagen med åpningsforedraget ?Fornybare og ikke-fornybare ressurser i Barentshavet ? kan de høstes bærekraftig samtidig?? .
 
Einar Lystad (OLF) vil deretter vurdere grunnlaget for fyrtårnprosjektet, i et foredrag med tittelen "Offshore miljøovervåking - har den en fremtid?"
 
Tre temasesjoner vil oppta timeplanen resten av dagen. Deltakerne på workshopen vil først få anledning til å ta stilling til hva som vil være relevante måleparametre. Deretter følger presentasjoner av dagens og morgendagens målesystemer for miljøovervåkning og tilstandskontroll. Den siste sesjonen er viet datafangst, kommunikasjon og strømforsyning.
 
- Det vil bli satt av rikelig tid til diskusjon i løpet av dagen, understreker Sørnes.
 
Følges med argusøyne
Prosjektbeskrivelsen av fyrtårnprosjektet Integrert Miljøovervåking lå ved den opprinnelige søknaden om status som nasjonalt ekspertsenter, og var med på å legge grunnlaget for oppnevnelsen.
Signaler fra utenlandske operatører antyder at de vil følge prosjektet med argusøyne.
 

Link til påmeldingsskjema (Dato utgått)
 
 
(Publisert på NCE Subsea Ekstranett i 2007, flyttet 23. mars 2009)