Stipend for doktorgrad i næringslivet

Nærings PhD er en ordning i Norges Forskingsråd for å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet, blant annet gjennom rekruttering av doktorgradkandidater (PhD). Bedrifter kan gjennom ordningen søke om å få dekket 50 prosent av gjeldene stipendsats i tre år for en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad.

Published: 22 March 2009
Doktorgradsarbeidet skal være relevant i forhold til problemstillinger knyttet til bedriftens langsiktige utfordringer. For 2009 er det satt av omlag 40 mill. kr til nærings-ph.d. ordningen. En bedrift kan få støtte til maks to stipendiater. Stipendet utgjør 50% av den til en hver tid gjeldende stipendiatsatsen for doktorgradsutdanning. For 2009 er satsen 800.000 kr
 
Bedriften:
  • er søker og mottaker av midler
  • må ha personell og andre ressurser avsatt til egen Forskning og utvikling (FoU)
  • må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon  
  • må ha kapasitet til å veilede stipendiaten i bedriften
Stipendiaten:
  • er enten ansatt i virksomheten ved avtaleinngåelse eller kan dokumentere intensjon om en slik ansettelse
  • fordeler sin tid mellom virksomhet og gradsgivende institusjon med minst ett år i begge
  • skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og virksomhet
>> Les mer om programmet på Forskningsrådets nettside