Bedrifter fra subsea klyngen i Hordaland satser i Australia

Den nylig avsluttede messen Australasian Oil and Gas 09 (AOG) og konferansen Society of Underwater Technology Technical Conference, viste at bedrifter fra subsea klyngen satser på det australske markedet hvor en rekke feltutbygginger vil finne sted de kommende årene.

Published: 12 March 2009
NCE Subsea arrangerte en dag med møter og omvisning for tilstedeværende aktører under AOG 09. Innledningsvis møtte vi Western Australia Department of Commerce, som har ansvaret for forretningsutvikling relatert til petroleumsindustrien, og INTSOKs stedlige representant i Australia, Rob Parker.

Etter lunsj gikk turen videre til Aker Solutions, Life Cycle Support (subsea) og deres helt nye kompleks i Perth, hvor vi fikk orientering og omvisning. Alle steder ble vi møtt med åpenhet. Sågar kunne Aker Solutions foretelle at de gjerne leier ut ledig kapasitet, f.eks i testpit (Australias 3. største) til andre, også konkurrenter. Ti personer deltok på besøkene.
 
Blant de rundt 400 utstillerne på AOG 09 var en rekke bedrifter fra Bergensområdet/medlemmer av NCE Subsea: Aker Solutions, ClampOn, DOF Subsea, Framo Engineering, Frank Mohn Flatøy, Modular Reel, Roxar og TCO. Faktisk var alle de norske utstillerne enten medlemmer av NCE Subsea eller så har de aktivitet/fasilitet i Hordaland.
 
På konferansen holdt Olav Brakstad fra ClampOn innlegget ?Leaking subsea valves: identification, quantification and monitoring by using ultrasonic systems at deep and ultra deepwater installations?. Mads Hjelmeland fra Framo Engineering holdt innlegget ?Subsea manifold technology ? a systems approach to subsea production?.
 
Foto: DOF Subsea, FRAMO Engineering og ClamOn (forsiden), hadde stand under Aurtralasian Oil and Gas 09.