Videreføring av forstudien

Torsdag 12. mars gjennomføres åpent møte for å diskutere videreføring av forstudien "Høyspenningskurs". Resultatet av studien, utført av NUI på vegne av NCE Subsea, vil bli presentert. Det åpnes for innspill fra ulike aktører, samt åpen diskusjon rundt hvordan prosjektet skal tas videre.

Published: 18 February 2009
Behovet for bedre høyspenningskompetanse ble tatt opp på NCE Subsea temamøte om ROV teknologi hos Bennex 17. juni 2008.
 
Her var det en generell oppfattning at innhold i eksisterende høyspenningskurs er bra, men at delen med praktiske øvelser ikke er realistisk og i samsvar med relevant subsea utstyr som ROV, pumper, mudremaskiner (dredgere), trenchere osv. Med bakgrunn i dette har NUI utført en forstudie i NCE Subsea regi for å kartlegge behovet for et bedre tilpasset Høyspentkurs for ROV/Subsea.
 
Sted: NUI. Gravdalsveien 245, Laksevåg
Tid:    Torsdag 12.mars klokken 09.00-11.00
 
Agenda:
-   Presentasjon av forstudie
-   DOF Subsea er invitert til å si noe om sine behov
-   BKK, Høyskolen i Bergen (HiB) og Bergen Marine Fagskole (BMF) er invitert til å gi et overblikk over sin aktivitet/kompetanse på området
-   Åpen diskusjon om veien videre
 
Prosjektleder for Rekruttering og kompetanse i NCE Subsea, Alf Slinning, vil også stille på møte og gi innspill til hvordan NCE Subsea kan bistå videre i arbeidet.
 
Møte er åpent for alle.
 
Fint om de som planlegger å stille på møte gir en tilbakemelding på e-post til Øystein Svein Håland (NUI).
 
Rapporten fra forstudien kan lastes ned på NCE Subsea Ekstranett for partnere og medlemmer, under fanen ?Fora & Prosjekter? underkatalog ?Rapport- og dokumentregister?.
 
Illustrasjon: Oceaneering