Innovasjon Norge inviterer til næringslivsdelegasjon i Mexico

Det planlegges er offisielt besøk av DD.KK.HH Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit til Mexico, i tidsrommet 16. - 19. mars. På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, og i samarbeid med Kongelig Norsk Ambassade i Mexico, inviterer Innovasjon Norge norske bedrifter, organisasjoner og institusjoner til deltakelse i en næringslivsdelegasjon.

Published: 11 February 2009
Med sine vel 100 millioner innbyggere og en sterk industriell base utgjør Mexico et betydelig marked, men norsk økonomisk samarbeid og samhandel med landet er i dag beskjedent. Mexico har mange sektorer med interessant potensial for norske interesser, og besøket vil kunne gi nyttig drahjelp, skape kontakter og gi verdifull informasjon.
 
Informasjonsutveksling og nettverksbygging, samt noen seminarer, vil være naturlige elementer under besøket som planlegges i Mexico City og i kystbyen Veracruz.
 
INTSOK planlegger blant annet et arrangement med tema ?Developing deepwater oil & gas fields through a subsea-to-beach system/ long tie-backs?.
 

Flere norske næringslivs- og bransjeorganisasjoner har signalisert at de vil delta for å styrke samarbeidet med sine meksikanske søsterorganisasjoner. Politisk ledelse fra involverte departementer, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet, deltar.
Bedrifter i NCE Subsea inviteres til å delta, og man ber om omgående påmelding på skjema som du finner på linken over. Kryss av for de programpostene som er aktuell for deg. Spørsmål kan rettes til kontaktpersonene som er oppgitt i programmet.
 
Deltakerne dekker selv sine reise- og oppholdskostnader, og Innovasjon Norge fakturerer en deltakeravgift til delvis dekking av felleskostnader. Praktiske opplysninger om dette, og om rabatterte priser på flyreise og innkvartering er også vedlagt på linken over. Setetilbud på fly til Mexico og hotellkapasitet er sterkt etterspurt. Man anbefaler derfor omgående bestillinger.