ITF Call for Proposals - Arctic Challenges

Industry Technology Facilitator (ITF) er en "not for profit" organisasjon eid og finansiert av flere store operatører og service selskap. Siden 1999 har IFT støttet 131 prosjekt til en verdi over £38mill. IFT søker nå prosjektforslag som skal svarer på mange av de utfordringene vi står overfor knyttet til olje og gass aktivitet i arktiske strøk. Det er mulighet for 100% prosjektfinansiering og søknadsfrist er 16.mars.

Published: 9 February 2009
IFT har åpen internasjonal utlysing hvor alle typer bedrifter og organisasjoner er velkommen til å sende inn sine prosjektforslag. Prosjektene må være teknologiske og dekke de utfordringene som er identifisert i den spesifikke utlysingen. I denne utlysingen er hovedtema arktisk teknologi med følgende fire hovedtema:
-          The Harshness of the Arctic Climate
-          The Impact of Ice
-          The Sensitivity of the Environment
-          The Remoteness of the Location
 
 
Søknadene blir evaluert av ITF medlemmer som inkluderer mange de toneangivende operatørene samt flere store service selskap. Er prosjekt søknaden interessant for noen av medlemmene vil den bli finansiert av denne/disse. Det er dermed også stor sjanse for at teknologien blir tatt i bruk av finansierende part.
 
Mange aktuelle temadager i 2009
IFT kjører en trinnvis prosess der bedrifter blir invitert til å komme med innspill til utformingen av selve utlysingen gjennom en såkalt temadag. For denne utlysingen deltok NCE Subsea på en slik dag i Stavanger 26.november. Seks tilsvarende åpne temadager på ulike områder, hvorav de aller fleste meget relevante for NCE Subsea er planlagt i 2009. Se fullstendig liste over nye tema og tilhørende datoer.
 
NCE Subsea har et uttalt mål om et tettere samarbeid med ITF og vi ser gjerne at våre medlemmer/partnere alene eller sammen søker prosjekter med støtte fra ITF. For mer informasjon, ta kontakt med Jon O. Hellevang (jono@cmr.no), prosjektleder Teknologiutvikling NCE Subsea.