CMR får to sentre for fornybar energi

Forskningskonsernet Christian Michelsen Research i Bergen har fått tildelt to statlige sentre for fornybar energi. Det ene senteret skal forske på energi fra vind til havs. Det andre på CO2 lagring. Total mottar Bergensmiljøet 25 MNOK i året i 8 år fremover.

Published: 4 February 2009
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen delte ut senterposisjoner og 1 milliard kroner under en større samling i Oslo i dag.
 
- Kraftproduksjon fra vindenergi til havs er en ny og stor industriell mulighet for Norge og norsk industri på et område hvor ingen ferdige teknologiske løsninger ennå eksisterer.  Og det er også stor mangel på kunnskap om effekten av å injisere CO2 i undergrunnen, opplyser ass. CMR-direktør Hans Roar Sørheim som jublende mottok senterprisene i Oslo.
 
Christian Michelsen Research (CMR) vil i arbeidet med å lete etter praktiske og fornuftige måter å nytte vindkraften ute i havet, ha med seg mange andre. I tillegg til ett tjuetalls industripartnere og organisasjoner innen energiproduksjon, offshore og vindkraftteknologi, er følgende forskningsinstanser med på laget: Unifob, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Aalborg.
 
Christian Michelsen Research (CMR) vil i arbeidet ved CO2-lagrings senteret ha med seg Institutt for Energiteknikk (IFE), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), Norges Geotekniske Institutt (NGI), Unifob, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet på Svalbard (UNIS).
 
Senteret for offshore vind heter Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE). Senteret får 15 MNOK i året
 
Senteret for CO2 lagring heter A SUbsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS). Senteret får 10 MNOK i året.
 
Begge sentrene får hovedbase hos Christian Michelsen Research på Fantoft i Bergen.
 
Se Forskningsrådets egne nettsider for mere informasjon.
 
Foto: Shutterstock