Lærer av lærlinger

Kan ingeniørstudenter lære noe av lærlinger? Svaret er ja. Sist onsdag holdt lærlinger ved FMC Technologies kurs for ingeniørstudenter. Temaet var installasjon av subsea-utstyr.

Published: 4 February 2009
Onsdag 28. januar inntok lærlinger ved FMC Technologies klasserommet til ingeniørstudentene ved undervannsteknologistudiet på Straume. Lærlingene holdt et fire timers kurs i havbunnsinstallasjon for over 50 ingeniørstudenter.
 
Utvider fagforståelsen
På denne måten fikk ingeniørstudentene lære mer om det praktiske arbeidet rundt installasjon av utstyr på havbunnen. Lærlingene tilførte ingeniørspirene en dypere innsikt i selve utstyret enn hva man tradisjonelt lærer på ingeniørstudiet. En ingeniørutdanning er mer teoretisk rettet, med mye matematikk, mekanikk og andre teorifag.
 
Ingeniørutdanningen i undervannsteknologi går imidlertid nye veier. Den beriker fagforståelsen med en obligatorisk praksisperiode om sommeren, og nå også med kursing av lærlinger.
 
- Ingeniørene har mye å lære
Kurset sist onsdag ble holdt av lærlinger innen havbunnsinstallasjon ved FMC Technologies. Lærlingene går først ett år på videregående VK1 (TIP) samt VK2 i brønnteknologi, før de velger havbunnsinstallasjon som spesialisering og får en toårig lærlingperiode i en bedrift. Deretter tar de fagbrev innen havbunnsinstallasjon.
 
Jan Oddvar Braadland er veileder for lærlingene ved FMC Technologies. Han viser til at samarbeidsprosjekter som dette kan være med på å skape større respekt mellom yrkesgruppene.
 
- Det er ingeniørene som designer utstyret, mens de som jobber på riggen vet hvordan de skal kjøre det. En person med fagbrev kan både kjøre og vedlikeholde utstyret. Ingeniørene har derfor mye å lære av dem som har praktisk kompetanse, mener Braadland.
 
- I tillegg gir dette kurset lærlingene god erfaring i å formidle sine kunnskaper, legger han til.

Ny linjeforening ønsker kontakt med næringen
Kurset i installasjon av subsea-utstyr var det første i en serie faglige bedriftsinnslag som vil prege undervannsteknologistudiet denne våren. Det er undervannsteknologistudentenes nystartede linjeforeningen som står bak kurset, og som vil arrangere liknende faglige arrangementer kommende onsdager.
 
Nykonstituert leder for linjeforeningen, Helge Karlsson, oppfordrer andre bedrifter som ønsker å bidra med faglige innlegg eller presentasjoner om å kontakt (Helge.Karlsson@stud.hib.no).
 
Foto: Lærlinger ved FMC Technologies forteller ingeniørstudentene om hvordan undervannsteknologi installeres på havbunnen. Tekst og foto: Laila Linde Lossius