Interaktiv opplæring og informasjon til ungdom

Høsten 2007 startet NCE Subsea et innovativt forprosjekt kalt ?En fremtid under vann?. Formålet var å utrede konkrete muligheter for å stimulere interessen for realfag og subsea relatert utdanning.

Published: 28 January 2009
I forprosjektet har man sett nærmere på muligheten for å utvikle et interaktivt informasjonsprogram basert på digitale læringsmoduler, som kan distribueres på nettplattformen til It?s learning.
 
Hensikten er å gi ungdom informasjon om subsea industrien, og vise at det finnes et vel av muligheter for dem som satser på realfag og en fremtid innen subsea.
 
Forprosjektet er rettet mot ungdomsskoletrinnet og mot elever i den videregående skole. Tanken har vært å utvikle et fleksibelt og engasjerende undervisningsopplegg tilpasset det nye læreplanverket i kunnskapsløftet.
 
Hovedaktiviteter
For å gjennomføre forprosjektet ble det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra NCE Subsea, StatoilHydro, Gode Sirklar, Aker Solutions, AGR og FMC Technologies. Fremdriften er koordinert av Atle Bredesen i selskapet Mediacircus E.
 
I forprosjektet har man fokusert på en læringsmodul. Målsettingen er at denne modulen skal fungere som modell og pilot som kan brukes mot potensielle partnere og finansieringskilder for å realisere læringsprosjektet.
 
En viktig oppgave i forprosjektet har vært å avklare om det er mulig å utnytte investeringene som oljeselskap har gjort i profesjonelle animasjoner som basis for visualiseringskomponenter.
 
NCE Subsea har gjennom forprosjektet åpnet for muligheten å utnytte et bredt animasjonsmateriell fra de største olje- og leverandørselskapene, samt muligheten til å distribuere et digitalt læringsopplegg lokalt, nasjonalt og internasjonalt via It?s learning.
 
Det er også åpnet for samarbeid med Oljeindustriens Landsforening (OLF) og nettstedet www.utog.no, som er OLF?s hjelpemiddel for elever og lærere i ungdomsskolen og den videregående skole.
 
Forprosjekt rapport er tilgjengelig på Ekstranett for NCE Subsea partnere og medlemmer, under Forum for Kompetanseutvikling.