Vellykket gjennomføring av prosjektet Subsea Gründer

En sentral målsetting for NCE Subsea er å legge forholdene til rette for at oppstartsbedrifter relatert til industriklyngen skal etableres og utvikles videre til levedyktige bedrifter. Sommeren 2008 initierte derfor NCE Subsea et eget Subsea Gründer prosjekt. Dette hadde til hensikt å fremme flere vekstselskap, stimulere til bærekraftige nyetableringer samt øke utvikling og kommersialisering av produkter og tjenester innen subsea-bransjen.

Published: 26 January 2009
Prosjektet har vært gjennomført i to hovedfaser:
 
Den første var en undersøkelse og kartlegging av hvilke bedrifter og miljøer som kunne betegnes som subsea oppstartsbedrifter i regionen, samt produkter, teknologier og tjenester disse hadde under utvikling eller kunne tilby markedet.
 
Prosjektets første fase ble gjennomført av Idévekst Energi og avdekket mange spennende svar og viste et betydelig omfang av etablerer- og småbedrifter.
 
CONNECT Vest hadde ansvar for gjennomføring av prosjektet Subsea Gründer del 2 høsten 2008. På bakgrunn av rapporten utarbeidet av Idévekst identifisert CONNECT Vest en rekke prosjekter, gründere og vekstselskap som var aktuelle for deltagelse i prosjektet Subsea Gründer fase 2. Etter konstruktiv dialog med aktuelle selskaper ble fire av gründerne/vekstselskapene kvalifisert til å være med i den videre prosessen.
 
Disse fire selskapene gikk gjennom en prosess med utforming og videreutvikling av forretningsplaner i tett oppfølging med CONNECT Vest. I løpet av prosessen ble sentrale utfordringer som de ulike selskapene stod overfor kartlagt, og på denne bakgrunn ble det satt sammen ekspertpanel med ulik ekspertise og relevant fagbakgrunn. Panelene ble spesialtilpasset hvert av selskapene og ble valgt ut fra CONNECT Vests medlemsmasse og NCE Subseas nettverk. Paneldeltakerne ble tilsendt respektive selskapers forretningsplan, fikk presentert selskapene på CONNECT Springbrett® eller Pre-Springbrett og gav på dette grunnlag tilbakemeldinger og evalueringer til selskapene vedr.  forretningsplan, vekststrategier og presentasjon.
 
Av ulike omstendigheter lot det seg ikke gjøre å gjennomføre CONNECT Springbrett® for to av selskapene.
 
Det ble i løpet av Subsea Gründer gjennomført CONNECT Springbrett® og Pre-Springbrett for: 
SeaGap (ikke etablert selskap)
Vertskap: Marketing Team
 
Marin-Innovasjon AS 
Vertskap: Orangeriet AS
 
Det ble i tillegg gjennomført et nettverksmøte for gründere og vekstselskap innen subsea-miljøet i samarbeid mellom NCE Subsea og CONNECT Vest. StatoilHydro var vertskap for arrangementet og deltagelsen så vel som tilbakemeldingen fra arrangementet var svært god.
 
I forhold til målsettingen har Subsea Gründer prosjektet således vært et godt prosjekt med konkrete tilbud til gründere og vekstselskap innen subsea-miljøet. I tillegg har det fremhevet et godt og gjensidig lærerikt samarbeid mellom NCE Subsea, CONNECT Vest og Idévekst. Dette utgjør en solid plattform når det vurderes en videreføring av prosjektet med nye deltakere i 2009.
 
Øverste Foto; Høgskolen i Ålesund. Nederste foto: Fra nettverksmøte for Gründere og etablerere i subsea industrien, gjennomført tirsdag 18. november 2008 hos StatoilHydro på Sandsli.