Prosjekt Newtonrom på Sartor Senter

Gode Sirklar har i samarbeid med flere andre aktører utarbeidet en forprosjektskisse til Newtonrom på Sartor Senter.

Published: 23 January 2009
Newtonrom er et konsept som lanseres i Norge av stiftelsen First Scandinavia, med støtte fra Utdanningsdirektoratet og sponsorer. Newtonrom skal være utviklende og spennende, med godt utstyrte realfag rom for skoleundervisning, gjerne lokalisert sentralt i en kommune eller region.
 
I hele landet bygger man Newtonrom knyttet til skoleverket. I regionen Fjell, Sund og Øygarden har Gode Sirklar tatt opp tanken om Newtonrom på alle skoler, og i Sartor Senter. Lokalisering i, og samarbeid med handlesenteret vil være unikt for denne regionen.
 
Forprosjektskissen er utarbeidet av Gode Sirklar, med støtte fra NCE Subsea, Sparebanken Vest, Tekna, NITO, NHO og FHL.
 
Skal synliggjøre lokal industri
Et formål med rommet er å gi industri og annen næringsvirksomhet i regionen anledning til å vise frem virksomheten sin på en spennende og attraktiv måte. Tanken er at industrien får sette inn modeller eller faktisk utstyr fra virksomheten sin, i basseng, montre og interaktive utstillinger.
 
Filmer, informasjonsmateriell og orienteringer følger opp aktivitet i utstillingen. Befolkningen vil bli oppmerksom på verdiskapingen i området, fag og yrker som er i bruk, og mulighetene som ligger i egen region.
 
Tema for rommet vil være tredelt; Hav ? Klima ? Statistikk og logistikk i handlesenteret. Man ser for seg at hovedattraksjonen kan være et saltvannsakvarium. Omkring dette bygges informasjon om, og aktiviteter knyttet til fisk, sjømat, havbruksnæringer og subsea industri. 
 
Newtonrommet kan være arena for foredrag, filmvisninger og læring, og en møteplass for teknisk interesserte, modellbygging og annen kunnskapsoverføring.
 
 Et forprosjekt skal angi mulige løsninger for installasjoner i Newton rommet, hvordan det skal innlemmes i senterets øvrige virksomhet, og grensesnittet mot tilhørende funksjoner. Forprosjektet vil også angi kostnadene for ferdigstilling av et Newtonrom.
 
 
Illustrasjoner; Straume Rådgiving AS